Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Кызылда шериг хоорайжыгажының беш объектизин ажыглалче дужаарынга белеткеп турар

Кызылда шериг хоорайжыгажының беш объектизин ажыглалче дужаарынга белеткеп турар  30.03.2016
 Россияның Тускай тудугнуң Сибирьде кол эргелели Кызылда даг-мото адыгжыларынга шериг хоорайжыгаштың беш объектизин: ийи контроль-эрттирилге пунктузун база шериг албанныгларга бирээзи-ле 4500 дөрбелчин метр шөлдүг үш ниитиниң чуртталга бажыңнарын дужаарынга белеткеп турар. 
 Тускай тудугнуң специалистери бо хонуктарда иштики ажылдарны доозуп, бажың дериг-херексели-биле четчелээшкин ажылдарында хаара туттунган. 
 Тудугну сөөлгү үениң чаа технологияларын ажыглап, российжи бүдүрүлгелерниң бүдүргени тускай материалдарны: чиик демирлер-биле быжыглап, шалазын кудуп, ханаларын чараштап сиилбээн калбак кезектер-биле эптээн. Ол тудуг ажылдарынга 800 ажыг тудугжуларны, 70 хире тускай техниканы киириштирген. Шериг хоорайжыгажының территориязынга аңгы-аңгы сорулгаларлыг 97 тудугну тудар. Тудуг ажылдарынга Россия Федерациязының Камгалал яамызының бадылааны, амгы үениң чаңгыс аай төлевилелдерин ажыглап турар. 
  Россияның Тускай тудугнуң Сибирьде кол эргелели Кызылда шериг хоорайжыгаштың территориязынга чуртталга тудуун, ажыл-агыйжы-склад база клуб-спортчу зоналарны тударын сагындыраал. Шериг албанныгларга беш ниитиниң чуртталга бажыңын, солдат столоваяны, өөредилге корпузун, ийи чуртталга бажыңын, керээ-биле шериг албанын эрттирип келгеннерге ниитиниң чуртталга бажыңын, бригаданың база батальоннуң штавын, эмчи ротазын, таарымчалыг чуртталга-амыдырал байдалдарын хандырарынга инженерлиг инфраструктура объектилерин бирги ээлчегде тудар. 
  spetsstroy.ru

Возврат к списку