Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

РФ-тиң Президентизиниң Сибирь федералдыг округда бүрүн эргелиг төлээзиниң округ хуралында одалга сезонунга Тываның белеткелин демдеглээн

РФ-тиң Президентизиниң Сибирь федералдыг округда бүрүн эргелиг төлээзиниң округ хуралында одалга сезонунга Тываның белеткелин демдеглээн 30.11.2023

Ростеххайгааралдың эксперт түңнелинден алырга, Тыва Республиканың чуртталга-коммунал ажыл-агыйы кышкы үеде ажылдаарынга 100 хуу белен. Республиканың одалга-энергетика комплекизиниң, чуртталга-коммунал ажыл-агыйының база социал адырының объектилери шупту кышка белениниң паспортун үе шаанда алган.

РФ-тиң Президентизиниң Сибирь федералдыг округда бүрүн эргелиг төлээзи Анатолий Серышевтиң даргалааны хуралда, Сибирьниң шупту регионнары кышка эки белеткенгенин демдеглээн. Алтай биле Тыва республикаларда шупту муниципалитеттер одалга үезинге белеткенгенин онзалап демдеглээн.

«Одалга сезонунда амыдырал-хандырылга системалары үзүктел чок ажылдаар ужурлуг. Анатолий Анатольевичиниң демдеглээни ышкаш, бооп болур байдалдарже аварийлиг албанның талазындан дүрген хөделири база ведомстволар аразында демниг ажылдаары – бирги чергениң айтырыы болур» - деп, Владислав Ховалыг эрткен хуралдың түңнелин дыңнаткан.

«Россети Сибирь Тываэнерго» АН-да база Кызылдың ЧЭТ-те планнаан септелге болгаш анаа ажылдар 99,9 хуу кылдынган. Улуг муниципалдыг котельнаялар бар ТР-ниң КУБ «УК ТЭК 4» одалга сезонунга белеткел хемчеглерин бүрүн кылып алган. Шагаан-Арыг, Ак-Довурак хоорайларның, Хову-Аксы биле Чаа-Хөл суурларның котельнаяларын үе шаанда ажылдаткан. Шупту объектилерде хөмүрнүң чогуур курлавыры тургустунган. Тожу, Мөңгүн-Тайга база Тере-Хөл кожууннарда дизельдиг дериг-херекселдер 100 белен.

Кызылдың база хоорай, суурларның биче котельнаяларын, суг черлерин, хөй аалдыг каът бажыңнарын кышка удур белеткээн.

Кадык камгалал, культура, спорт, өөредилге болгаш чурттакчы чоннуң социал камгалал албан черлери кышка белениниң паспорттарын алган. Социал адыр объектилериниң кышка белеткелинче 24,36 млн рубльди тускайлаан.

Эргижирээн чырык дериг-херекселдерин база коммунал четкилерин солуурунче 16,743 млн рубльди угландырган. Регионнуң Баштыңы Владислав Ховалыгның даалгазы-биле, Ак-Довурак хоорайда хөй аалдыг сес бажыңның канализация болгаш одалга инженер четкилерин септээн. Чаа коммуникациялар чурттакчы чоннуң чуртталга байдалын экижидип, суг чидириин чок кылып, хөй аалдыг бажыңнарның чылыг хандырылгазының шынарын бедидер.

Хөмүрнүң “соңгу чүк” сөөртүлгези үзүктелиишкин чок чоруп турар. Кадыг кывар чүүлге 61 322,0 муң рубль хемчээлдиг субсидияны тускайлаары көрдүнген. Чедери берге черлерде социал адырның 129 объектизинче кадыг одаар чүүлдү чедирип турар. «Социал хөмүр» губернатор төлевилелиниң планы езугаар деткимчени көргүскен. Деткимче алыр өг-бүлелерге 6 111,11 тонна ажыг хөмүр-дашты дүжүрген.


Возврат к списку