Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада чурагай шилчилгезиниң төвү тургустунуп турар

Тывада чурагай шилчилгезиниң төвү тургустунуп турар 09.06.2023

Тывада экономика, социал адырның база күрүне эргелеп-башкарылгазының өзек адырларын чурагайжыдар сорулгалыг Чурагай шилчилгезиниң төвү ажылын эгелээн. Республиканың Чазаа коммерцияга хамаарышпас автономнуг организациязы кылдыр төптү тургузар дугайында шиитпирни хүлээп алган.
Республика Баштыңы Владислав Ховалыгның чугаазы-биле, чаа структура чурагай шилчилгезиниң регионалдыг стратегия боттаныышкыны-биле дүүштүрүкчү биле организастаар ажылды күүседир. Амыдыралдың бүгү-ле адырларынга информастыг технологияларны ынаар киирер.
Социал ачы-дузаларны электроннуг хевирже шилчидери, медээлер болбаазырадыр ажыдыг албаннарны хөгжүдери, электроннуг чазактың ажылын хандырары, ИТ-специалистерни белеткээри, эрге-чагырга органнарының ажыглалында информастыг системаларны база хамаатыларның амыдыралын экижидеринче угланган өске-даа чурагай төлевилелдерин нептередип, чаартып база үдээри ооң ажыл-чорудулгазынче кирип турар.
Республиканың информастыг системазының, ылаңгыя эргелеп-башкарылга органнарының, чурагайлыг айыыл чок чоруун хандырар хүлээлгени чурагай шилчилгезиниң төвүнде онааган. Амгы үеде ол угланыышкында бүгү-ле ачы-дузаларны тус черниң бюджеттеринден он-он миллионнарны шиңгээдип, өске регионнардан хүлээникчилер кылып турар. Боттуң төвүнге 40 хире чаа ажылчын олуттар ажыттынар, ынаар Тываның чурттакчыларын хаара тудар.
Республиканың ИТ-специалистеринге боттарының профессионал болгаш чогаадыкчы мергежилин боттандырар эптиг арга бар апаарын Владислав Ховалыг демдеглээн. «Улуска эптиг чаа сервистерни тургузарындан эгелээш, республиканың тус чер информация системазын чаңгыс четкиже тудуштурарынга база бүгү-российжи делгемнерге ону каттыштырарынга чедир дыка солун, канчаар-даа аажок хөй ажылдар манап турар» - деп, республика баштыңы чаа тургустунар төптүң ажыл-чорудулгазынга хамаарыштыр чугаалаан.


Возврат к списку