Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада чайгы дыштанылга лагерьлеринде улуг хыналда чоруп турар

Тывада чайгы дыштанылга лагерьлеринде улуг хыналда чоруп турар 23.05.2018
2018 чылда Тыва Республиканың девискээринге 198 лагерьни ажыдып, ынаар ниитизи-биле 19130 уругну хаара тудар.
Чайгы лагерьлерде уругларның айыыл чок чоруун хандырар сорулга-биле, Тыва Республиканың Чазааның 2018 чылдың май 4-те «Тыва Республиканың чайгы кадыкшылга лагерьлеринде уругларның турар үезинде айыыл чок байдалды тургусканынга комплекстиг хыналданы чорудар дугайында» № 194-р айтыышкынын күүседип, майның 14-тен кадыкшылга лагерьлерин хынап эгелээн.  
Тес-Хем, Эрзин, Барыын-Хемчик, Чеди-Хөл, Таңды, Чөөн-Хемчик, Улуг-Хем кожууннарга база Ак-Довурак хоорайга хыналдаларны чоруткан. Хыналда түңнелинде илереттинген четпестерни чайгы сезон ажыттынгыжеге чедир эдип алыр кылдыр муниципалдыг тургузугларга дыңнаткан. 65 сагындырыгның 20-зи бо хүнде чайлаттынган.  
Муниципалдыг тургузугларның удуртукчулары база уруглар лагерьлериниң тургузукчулары Тыва Республикада Росхереглел хайгаарал эргелелиниң, ажылчын бөлүктер ажылдакчыларының чайгы лагерьлерни хынап тура илереткен чүүлдерин чайладып, лагерьниң санитар-эпидемиологтуг эки түңнелин алыр дээш 2018 чылдың чайгы кадыкшылга кампаниязынга белеткел ажылдарын чорудуп турар. 
Тыва Республитканың Чазааның айтыышкыны-биле бадылаан муниципалдыг ажылчын бөлүктер чайгы кадыкшылга кампаниязының үезинде чурум хажыдыышкыннарын болдурбазы-биле, чер-черлерге хыналдаларны чорудуп, илереттинген четпестерни чайлатканын контрольдаар. 
 Тыва Республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызы.

Возврат к списку