Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Кызылда чаа чадаг-терге оруунуң ажыдыышкынынга киришкен

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Кызылда чаа чадаг-терге оруунуң ажыдыышкынынга киришкен 20.07.2015
   Тываның Баштыңының тускай даалгазы-биле 2,5 ай дургузунда асфальтылап шыпкан чаа орукту шенээри-биле школачылар, студентилер, республика болгаш хоорай организацияларының ажылдакчылары, спорттуң хоочуннары чыглып келген.
  Шолбан Кара-оол чадаг-терге чарыжының бүгү киржикчилеринге байырны чедиргеш, бо орук алызында Көк-Тейге чедер деп өөрүнчүг медээни дыңнаткан: 
 «Москадан бөгүн чаа келдим, Суг курлавырларының федералдыг агентилелиниң удуртукчузу Мария Селиверстова-биле ужурашкаш, эрик дургаар чалды тударын сайгарып чугаалаштывыс. 2016-2017 чылдарда Көк-Тейге чедир эрик чоогунуң чал тудуун деткиирин ол аазады. Ынчангаш кадыкшыл кокпазын улаштыр тудар барымдаа тургустунган. Ынчан көвүрүгден стартты алгаш, Көк-Тейниң бодунга чедер апаар. Мында чыглып келгениңер дыка эки-дир, ам силер-биле кады халдып көрейн». 
  Тываның Баштыңы салдынган сорулганы шынарлыг күүсеткени дээш орук албанынгаөөрүп четтиргеш, чадаг-терге оруун солун, тускай, онзагай кылдыр чаагайжыдар, сандайлар салыр, бордюрлар болгаш туттунар черлер тургузар ажылдарны боданырын хоорай эрге-чагыргазынга сүмелээн. 
 Спорттуң хоочуну, республикада болгаш оон дашкаар билдингир чадаг-тергежи болгаш хаакчы, амыдыралдың кадык овур-хевириниң суртаалчызы Владимир Долгополов чарыштың киржикчилеринге байырны чедирген. Аныяк спортчуларга орук шимчээшкининиң чурумун сагыырын, чаа ажыглалче кирген спортчу шөлдү кадагалаарын, кадыкшылынга камныг болурун чагаан: «Чадаг-терге оруу дыка эки-дир! Ам бо спортка сонуургалдыгларның саны көвүдээр боор!». 
 Кызылдың 5 дугаар гимназия школазының өөреникчизи Валерия Донгак Тываның Баштыңынга, найысылалдың эрге-чагыргазынга тулган белек дээш сеткилиниң ханызындан өөрүп четтиргенин илереткеш: - «Эртен эрте-даа, дүъште-даа, кежээ-даа маңаа чадаг-тергевис мунар бис! Четтирдивис!» - деп, чаңгыс классчылары-биле каяа дыштанырын дыңнаткан. 
 «Кадыкшылдың кокпазынга» база парктың девискээринге айыыл чок чорукту хандырары-биле найысылалдың мэриязы Кызыл хоорайның ИХЭ-ге, а Кызыл кожууннуң чагыргазы патруль албанынга демир аъттарны белекке берген. 
 «Ура!» дээн өөрүшкүнүң сөстериниң соонда, стартты бериптерге, байырлыг хемчегниң киржикчилери чадаг-терге оруу-биле чорупкан.  Чадаг-тергелиг селгүүстээшкинге Кызыл хоорайның баштыңы Дина Оюн, ТР-ниң Дээди Хуралының (парламент) депутады Юрий Кара-оол, республиканың күрүне эрге-чагырга органнарының ажылдакчылары база киришкен.

Возврат к списку