Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы хораннанган оолдарга чогуур эмчи дузазын көргүзерин дааскан. ОБ чылдагааннарының дугайында баштайгы медээ.

Тываның Баштыңы хораннанган оолдарга чогуур эмчи дузазын  көргүзерин дааскан. ОБ чылдагааннарының дугайында баштайгы медээ. 18.04.2018
«Торгалыг суурда хораннанган оолдарның кадыкшыл байдалы чүгээртээн деп, дыңнадып тур мен, чаңгыс чер-чурттуглар. Үш оол токсикология салбырында, ийи оол республиканың уруглар эмнелгезинде чыдар. Оожургап, анаа олурбас ужурлуг бис. Шыырак специалистерниң сүмезин ап, чогуур эмчи дузазын көргүзер. Торгалыгга артып каан дөрт оолдуң байдалы чүгээр-даа болза, найысылал эмчилериниң хайгааралында, санавиация вертоледу-биле Кызылга эккээрин чедип алдым. Оолдар кандыг бүдүмел-биле хораннанганын тодарадыр дээш экспертизаны кылган. Харыызын манап тур бис. Октаттынган бажың девискээринден суук чүүлдүг шил саваны үшкү классчы оол тып алган, оон улуг оолдарның холунга чеде бергени, баш бурунгаар билдинген. Онза болуушкуннуң канчаар болган чылдагаанын эки сайгарарын, бир эвес ону бүдүү сатканы билдине бээр болза, ону чажырбазын негедим» - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң бижидип алыкчыларынга дыңнаткан.
 Болуушкуннуң дугайында баштайгы медээ:  
Апрель 17-де, эртенгиниң 05.15 шакта, «Улуг-Хемниң муниципалдар аразының эмчи төвү» ТР-ниң КБЭА-дан, 2003 чылда төрүттүнген, Торгалыг ортумак школазының 8-ки классчызы билдинмес чүүл-биле хораннанган, берге байдалдыг кирген дугайында дыңнадыгны РФ-тиң ИХЯ «Улуг-Хем» МК-ниң дежурный кезээнче кирген. 
Оон 08.30 шак үезинде 2002, 2003 чылда төрүттүнген оолдарны реанимация салбырынга эккелген. Бүдүн хүн дургузунда, 7-8-9 класстарның 9 назы четпээн оолдар эмнелгеже кирген.  
Улуг-Хемниң муниципалдар аразының эмчи төвүнде 4 назы четпээннерниң байдалы чүгээр: ижин-шөйүндүлерин чуп, бирги эмчи дузазын көргүскен. Элээди оолдарны санавиация-биле Республиканың уруглар эмнелгезинде чыттырган.  
РФ-тиң ИХЯ-ның «Улуг-Хем» муниципалдар аразының килдизиниң оперативтиг бөлүү биле кожууннуң назы четпээннер херектериниң талазы-биле комиссия кежигүннери ол чүүлдү сайгарары дээш Торгалыг суурже дарый үнген. 2018 чылдың апрель 15-те, дүъш соонда, 3 биле 4 класстың өөреникчилери Сельская кудумчузунда хос бажыңның хериминиң иштинче ээриил дилеп кире бергеннер. Ол бажыңның чанында чадырдан 20-25 литрниң улуг шил савазын тып алганнар. Бажыңның ээлери чок апарган, а оглу хоругдал черинде. Бажың 2013 чылдан бээр хос турары баш бурунгаар сайгарылгадан билдинген. 
Оолдар херим иштинден үнүп келгеш, 2-ги класстың өөреникчизинге дужа берген. Суук чүүлдүг шил саваның дугайында ол оолга чугаалааш, ону садыпкаш, акша ажылдап алгаш, чаагай чүүлдер садып алырын дугурушканнар. 2 шилди чадырга шыгжааш, бир оол бир шилин бажыңынче алгаш, чажырып каан. Оолдуң назы четпээн төрели ол чажырып каан шилди тып алгаш, Сельская кудумчузунда октаттынган гаражка эштери-биле ижипкен. 
Апрель 16-ның кежээзинде, назы четпээн оолдар бичиилеринден 2 шилди база алгаш, ижипкеннер. Ада-иелерниң чугаазы-биле алырга, оолдары 21 шакта чанып келген, кежээ чемненгеш, удуп чыдып алган. Ада-ие оолдарның эзирик байдалдыын эскербээн. Дүне оолдар кузуп, баксырап эгелээрге, суурнуң фельдшеринче долгап, дузаны дилээн.

Возврат к списку