Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Чаарттынган школа

Чаарттынган школа 29.03.2013
Сарыг-Септиң дугаары ийи эге школазының өөреникчилери хагдынган бичии уруглар садының бажыңынга хөй чылдар дургузунда өөренип келгеннер.
   Уруглар садын катап ажыдып, бажыңны аңаа эгидип бериптерге, эге школаның өөреникчилери ол-бо бажыңнар кезип өөренип чорааннар. Эге школага школа-интернаттың ийи каът ниити чуртталга бажыңын чаартыр септеп бээриниң дугайында чугаа каш-даа чыл уламчылаан. Тыва Республиканың Өөредилге яамызын Каадыр-оол Бичелдей удурту бергеш, бо айтырыгны «шимчеди идип» шыдаан. Өөредилгени чаартырының программазынче бажыңны кииргеш, ону чаартыр септээрин 4 миллион рубль-биле акшаландырган. Септелге ажылдары 2012 чылдың октябрьда эгелээш, бо чылдың февраль айда доосту берген. Эрткен дыштаныр хүннерге чедир чаарттынган оран-бажыңынче эге школа көжүп кирип алгаш, ооң байырлыг ажыдыышкын эрттирген.
   Чараштыр каастаан школаның байырлалынга чалаттырган аалчылар-даа, оларның белек-селээ-даа хөй болган. Школаның өөреникчилери, башкылары болгаш директору Ольга Монгуш чаартыр септээн, чаа эт-сеп, өөредилге дериг-херексели-биле дерээн класстарны чыылганнарга көргүзүп, өөрүшкүден арын-шырайы чайнап турганнар.
    Сарыг-Септиң дугаары ийи эге школазының өөреникчилери эртенден дүъшке чедир чаңгыс ээлчегге өөренип, дүъш соонда янзы-бүрү бөлгүмнерниң ажылынга киржип болур апарганнар.

Возврат к списку