Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Бүгү-делегейниӊ уруглар камгалалының хүнүнде Тывага болур хемчеглерниӊ планы

Бүгү-делегейниӊ уруглар камгалалының хүнүнде Тывага болур хемчеглерниӊ планы 29.05.2023 Май 30

  12.00 шакта - Кызыл хоорайныӊ Чалыы көрүкчүлер театрынга «Муха-Цохотуха» деп театржыткан көргүзүг.

Май 31
Тываныӊ Национал парыгыныӊ төп шөлчүгежи

10.000 шакта - «Тыва оюннар» деп уругларга оюн-тоглаалыг программа. Тыва улустуӊ оюннары «Тевекке», «Кажыкка», «Аът шалбалаарынга» мастер-класстар.
11.00 шакта - кадыы кызыгаарлыг уругларга «Хөглүг старттар» маргылдаазы.
11.00 шакта - «Ынак маадырларывыс-биле кады чайлаалы!» оюннар фестивалы. Тоол маадырлары-биле кады эрттирер программа. Амгы чаа үениӊ «Херек кырында боттуг немелде» 3D, 4D модельдиг номнарныӊ, чугааланыр номнарныӊ делгелгези, таныштырылгазы, викториналар, угаан-боданыышкын сайзырадыр оюннар.
12.00 шакта - 5-7 харлыг уругларга аниматорлар-биле «Шум биле Гам», «Чайынналчак чаш үе» деп оюн-мөөрей программазы.
13.00 шакта - «Аржаан продакшн» студия биле Кызылдыӊ уран чүүл колледжиниӊ студентилериниӊ концерти.
14.00 шакта - «Коляскалар чыскаалы» – бичии уругларныӊ каастап-шиметтинген коляскаларыныӊ байырлыг чыскаалы. Аӊгы-аӊгы номинация аайы-биле деткиир бөлүктерниӊ киржилгези-биле эртер.
15.00 шакта - 5-7 харлыг уруглар аразынга алфальтыга чурук мөөрейи болур.
15.30 шакта - 5-7 харлыг уруглар аразынга шүлүк мөөрейи болур.

Июнь 1
Кызыл хоорайныӊ Аныяктар өргээзи

10.00 шакта - Делегейниӊ уруглар камгалының хүнүнге тураскааткан хемчеглерниӊ байырлыг ажыдыышкыны. Республиканыӊ чогаадыкчы мөөрейлериниӊ тиилекчилериниӊ концерти.
10.30 шакта - Республиканыӊ «Прорыв» деп робот техниказының мөөрейи. Одуруг аайы-биле чарыш, сумо, кегель-ринг деп үш хевирге маргылдаа.
10.30 шакта - «Элезинниг анимация» деп мастер-класс. Тыва улустуӊ тоолдарыныӊ онза чурумалдарын элезин-биле чурууру.
10.30 шакта - «Кажык», «Тевек», «Шыдыраа» болгаш өске-даа тыва улустуң оюннарынга өөредир.
10.30 шакта - Арт-шөлчүгеш: чураан болгаш тырттырган чуруктар мөөрейи.
10.30 шакта - «Чээрби бирниӊ баштайгызы» деп республика чергелиг өөредилге-хөглээшкинниг оюннар.
12.00 шакта - Лицейлер өөреникчилериниң физика, химия болгаш биологияга эртем шенелделерин бараалгадып көргүзер шөлчүгежи.

Тываныӊ национал музейи, Аныяктар өргээзи, музей даштында шөлчүгеш

12.00 шакта - «Чашкы үем хүлүмзүрүү» деп оюн-тоглаалыг хемчег. Аңаа уруглар команда тургузуп алгаш киржир.

Тываныӊ национал музейиниӊ конференция залы

14.00 шакта - «Чоннар – көвей, чурт – чаӊгыс» деп культура-өөредилгелиг хемчег. Россияда чурттап турар чоннарныӊ чаагай ёзу-чаӊчылдарыныӊ дугайында лекция.

Тываныӊ күрүне филармониязы

14.00 шакта - «Хуулгаазын пульт» деп хөгжүмнүг тоол. Төрүттүнген хүнүнде белек дээш могаттынып, өөнден дезип чоруй барган дииспейниӊ төөгүзү.
Дисней мултьфильмнериниӊ ырларыныӊ дириг күүселдези, светодиодтуг шоу, саваӊ көвүү-биле шоу көргүзер.

Улусчу чогаадылга бажыӊы

16.00 шакта - «Хамнаарак-2023» деп республиканыӊ аныяк ыраажыларыныӊ мөөрейиниң түӊнели.

Өг-бүле парыгы

11.00 шакта - «Чашкы үениӊ челээжи» оюн-хөглээшкинниг программа. Маша биле Адыг деп уругларныӊ ынак маадырлары-биле кады мөөрейлерни, оюннарны эрттирери.

Аныяктар сесерлии

11.00 шакта - «Чаштар делегейи» деп шөлчүгешке «Өртемчейни уругларга сөӊнеп тур бис» деп байырлал концерти, викториналар, мөөрейлер, арын-шырайга чурук чурудар аква-грим, чеп эжер, чаъш каасталгазы кылыр, чинчи өрүүрү, белекке бээр саваӊнар, национал суй белектер, хол-биле шеверлеп кылган ойнаарактар, элезинниг анимация, чиик пластилинден магнитка кылырыныӊ мастер-класстары.
Асфальтыга чурук мөөрейи, дойдан ус-шевер ажылдар кылырынга мастер-класс, аниматорлар көргүзүү, өрт техниказыныӊ делгелгези, ДОСААФ-тыӊ чедиишкиннериниӊ делгелгези, «Юнармияныӊ» болгаш кинологтарныӊ мастер-класстары.
«Календарьда уруглар хүнү» деп ачы-буян акциязы, уругларга ойнаарактарны халас бээри.

Аныяктар сесерлиинде спорт шөлү

11.00 шакта - «Street Workout» деп кудумчу спортунуӊ хевирлеринге маргылдаа. Кадык чаагай амыдыралды болгаш кудумчу спортунуӊ хевирлерин нептередири.
12.00 шакта - Скейборд талазы-биле мастер-класс.

«Хүреш» стадиону

 Республиканыӊ тыва национал хүреш фестивалы. Назы-хар аайы-биле алды аӊгы бөлүктерге 2005-2017 чылда төрүттүнген мөгелер хүрежи.

Арат шөлү, Аныяктар сесерлии

Ушу – дайынчы уран чүүлге мастер-класс.

Арбат шөлү

11.00 шакта - «Тоолдарныӊ хуулгаазыны» деп шөлчүгешке концерт, мөөрейлер, викториналар, кырган-авалары биле уйнуктарыныӊ чараш хеп-сын көрүлдези (дефиле), аниматорлар көргүзүү, дойдан ус-шевер ажылдар кылырынга мастер-класс, ушу – дайынчы уран чүүлдүӊ көргүзүү, ГТО нормаларын дужаары.

Солагай талакы дачалар ниитилелинге (5 дугаар доктаам)

11.00 шакта - «Чашкы үе дээрге мен биле сен» деп оюн-көргүзүглүг концерт программазы.

Вавилин ээтпээ (4 дугаар доктаам)

12.00 шакта - «Өӊгүр чараш делегей» деп программа — уругларга викториналар, мөөрейлер, оюннар, концерт.

Тываныӊ кадеттер корпузу

09.00 шакта - «Профиград» мергежилдер-биле таныштырар экскурсия, Тываныӊ информастыг технологиялар техникумунуӊ, Республиканыӊ эмчи колледжиниӊ, Тываныӊ Көдээ ажыл-агый техникумунуӊ мастер-класстары. Школачылар келир үениӊ хоорайын онлайн хевирге чогаадып тургузар.
10.00 шакта - уруглар азырап алыр өг-бүлелерниӊ шөлчүгежи. Опекуннар школазыныӊ шөлчүгежи – опекуннарга, уруглар азырап алган өг-бүлелерге психологтуӊ ачы-дуза чедирилгези.
11.00 шакта - «Лидер» деп элээдилер төвүнүӊ шөлчүгежи – уругларга психологтуг оюннар болгаш тренингилерни организастаары.
11.00 шакта - «Аныяк экологтуӊ кокпазы» кокпа орук. Чадаг туризм техниказыныӊ аргалары (рюкзак иштин чыыры, турлаг белеткээри, черниӊ уг-шиин тывары, хендир дузазы-биле кежиг эртери, баг доӊнарын шарып өөредири).
14.00 шакта - кулинария – аъш-чем кылырыныӊ талазы-биле Тываныӊ политехниктиг техникумунуӊ, Кызылдыӊ экономика болгаш эрге-хоойлу техникумунуӊ мастер-класстары.
16.00 шакта - «Прорыв» робот техниказының талазы-биле чарыш, сумо, кегель-ринг деп үш хевирге маргылдааныӊ үлегерлиг көргүзүглери.
16.00 шакта - «Для и ради» деп өөредилге-хөглээшкинниг квест-оюн.

Июнь 3
Тываныӊ күрүне филармониязы

14.00 шакта - «Хуулгаазын пульт» деп хөгжүмнүг тоол. Төрүттүнген хүнүнде белек дээш могаттынып, өөнден дезип чоруй барган дииспейниӊ төөгүзү.

Дисней мултьфильмнериниӊ ырларыныӊ дириг күүселдези, светодиодтуг шоу, саваӊ көвүү-биле шоу көргүзер.


Возврат к списку