Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Кызылга «Россияның регионалдыг брендилери – өзүлдениң чаа точкалары» өөредилге семинары эртер

Кызылга «Россияның регионалдыг брендилери – өзүлдениң чаа точкалары» өөредилге семинары эртер 16.05.2023

Тыва бүдүрүкчүлер боттарының брендизин камгалаары-биле бодунга продукциязын канчаар бүрүткедириниң талазы-биле өөредилгени алыр. Майның 18-те Кызылга Тыва Республиканың Экономиктиг сайзырал болгаш үлетпүр яамызы база “Тыва Республиканың Садыг-үлетпүр палатазы” эвилелдиң деткимчези-биле Роспатент «Россияның регионалдыг брендилери – өзүлдениң чаа точкалары» өөредилге семинарын эрттирер.
Семинарда Роспатентиниң база ФИПС (Федералдыг үлетпүр өнчүзүнүң институду) специалистери регионалдыг бизнес-ниитилежилгениң төлээлеринге база күзелдиг кижилерге географтыг айтыглар база бараанның тывылган чериниң адының дугайында өөредиглиг тайылбырны бээр.
Семинар 2023 чылдың майның 18-те 11.30 шакта Тываның чазааның ийиги залынга болур. Онлайнга коштунуп ап болур.
Россия Федерациязының сенатору Дина Оюн, Тыва Республиканың Чазааның даргазының оралакчызы Александр Брокерт семинарга сөстү алыр. ФИПС-тен специалистер: эрге-чагырга органнары-биле удур-дедир харылзаа төвүнүң начальнигиниң оралакчызы Денис Савченко, бараанның тывылган чериниң адынга база географтыг айтыгга чагыглар экспертизазының килдис начальниги Алексей Сычев, интеллектуалдыг өнчү талазы-биле кол күрүне эксперти Ирина Самохвалова өөредилгени бээр.
Тускай ада-чурт бараан бүдүрүкчүлериниң чедимчелиг ажылдаарынга, регион бюджедин долдурарынга кол дөс апаар девискээр брендилериниң хөгжүлдезинге деткимче көргүскен семинарны эрттирер.
Сайгарлыкчыга азы бүдүрүкчүге географтыг айтыгны азы бараанның тывылган чериниң адын бүрүткедип алыры чүге херегил?
Кандыг-даа бизнес, ылаңгыя рынокту эжелеп алыр дээш “бут кырында туруп олурар” чаа эгелеп чоруурлар регионалдыындан федералдыг, оон делегей деңнелинче үнер дээш кызар. Конкурентиниң бараан демдектери, патентизи, географтыг айтыы база бараанның тывылган чериниң ады бүрүткеткенин хынап турар юристерлиг, административтиг болгаш саң-хөө курлавырларлыг улуг бүдүрүлгелер сайгарлыкчы ажыл-чорудулга үезинде бо-ла адааннажы бээр.
Бир эвес сайгарлыкчы үе шаанда аңаа хамааржыр интеллектуалдыг өнчүзүн бүрүткедип албас болза, оон улуг шаптараазыннарга таваржып, бизнезин чидирип болур. Конкурентилер ооң бараанының ылгавыр демдээн боттарынга бүрүткедип, өскениң продукциязын хоолгалааш, азы ажылын патентилеп ап болур. Ынчан бизнести суларадыптар узун суд чорудуу эгелеп болур.
Ынчангаш рынокче бодунуң продукциязын үндүрер мурнунда интеллектуалдыг өчнү объектилеринге боттарының эргелерин камгалаар –бараанның ылгавыр демдээн, ГА азы БТЧА бүрүткедип алыры чугула.
Бүрүткелди кылдырып алыры, бизнестиң айыыл чок сайзыралынга, инвестицияларны хаара тударынга эптиг арганы бээр. Кажан бренд хөйге билдингир апаарга, ол бүгү таладан камгалаттынар магадылалдыг.


Возврат к списку