Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Хөй ажы-төлдүг болгаш орулгазы эвээш өг-бүлелерниң бажың-балгадынга автономнуг өрт медээлекчилерин халаска тургузуп бээр

Хөй ажы-төлдүг болгаш орулгазы эвээш өг-бүлелерниң бажың-балгадынга автономнуг өрт медээлекчилерин халаска тургузуп бээр 21.04.2023

Тываның эрге-чагыргалары хөй ажы-төлдүг болгаш хандырылгазы кошкак өг-бүлелерге деткимчениң немелде хевирин киирген. Республика бюджединиң акша-хөреңгизи-биле өрт медээлекчизи автономнуг дериг-херекселди оларның бажың-балгадынга тургузуп бээриниң шүүделин төлеп бээринге олар белен. Республиканың Чазаа ооң дугайында чогуур хоойлу төлевилелин деткип, ону бадыладыры-биле ТР-ниң Дээди Хуралынче киирген.
Өрт медээлекчизи – бажың-балгатта ышталыышкынны, өрттениишкинни медээлей бээр инфра-кызыл хемчээкчилиг дериг-херексел. Ол тыптып олурар айыылды баш бурунгаар медээлеп, алгырып, удаан улусту оттуруптар.
Хоойлу төлевилели кандыг өг-бүлелерниң бажың-балгадынга өрт медээлекчизин халас салып болурун тодарткан. Олар дээрге үш болгаш оон хөй ажы-төлдүг, инвалид уругларлыг, а ол ышкаш регионда доктаадып тургустунган чурттаарының эң адаккы хемчээлинден ашпайн турар орулгалыг хөй ажы-төлдүг өг-бүлелер-дир. Олар дөгерези печка-биле одаар бажыңнарда чурттап турар болур ужурлуг.
Өрт медээлекчилериниң дузазы-биле айыыл-халаптан улустуң когараар чоруун болдурбайн барып болур деп, хоойлу төлевилелиниң ажылдап кылыкчылары санап турар. Эрткен чылдарның арга-дуржулгазындан алгаш, документиде ол бөлүктүң өг-бүлелерин албан-биле киирген. 2022 чылда республикага болган өрттерге 19 кижи, ооң иштинде бир бичии уруг амы-тынындан чарылган. Угарлыг газтан 49 улуг кижи, 13 бичии уруг хораннанган. А 2023 чылдың эгезинден тура ындыг таварылгаларның саны 14 четкен, угарлыг газтан чеди кижи өлген.
Социал албаннарның сан-медээзинден алырга, бөгүн Тывада хөй ажы-төлдүг 32 280 өг-бүле чурттап турар, оларның 17 493-ү орулгазы эвээш кылдыр санаттынар, а ол ышкаш инвалид уруглуг 2 627 өг-бүле бар. Парламент автономнуг өрт медээлекчизиниң дугайында хоойлу төлевилелин хүлээп аптар болза, ону албан езузу-биле парлаан соонда, күш кирер.
Онза байдалдар яамызының специалистериниң чорутканы шинчилелдер өрт медээлекчилериниң ажыглаары - өрттен камгаланырының эң дээштиг, үре-түңнелдиг хевири болуп турар. Оларның ачызында өрттер саны 25—30 хуу кызырылган, а когараан кижилерниң саны 46—60 хуу эвээжээн.


Возврат к списку