Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада коронавирус кызыгаарлаашкынындан когараан хуу сайгарлыкчылар субсидияларны ап эгелээн

Тывада коронавирус кызыгаарлаашкынындан когараан хуу сайгарлыкчылар субсидияларны ап эгелээн 09.09.2021 Тывага июль-август айларда, пандемия байдалы нарыыдаанда, ажыл-чорудулгазын түр када соксаткан хуу сайгалыкчыларга база ажылдакчыларынга субсидияны төлеп эгелээн. Ажылчын олуттарны камгалап арттырарынче угланган деткимчени 48 сайгарлыкчы чорук субъектилери сентябрь 8-ке чедир алганын, республиканың Экономика яамызы дыңнаткан. Сайгарлыкчыларда албан езузу-биле ажылдап турар 135 кижи 12792 рубль хемчээлдиг (МРОТ) деткимче акшаны алыр. Ынаар ниитизи-биле 1 млн 726,9 муң рубльди шилчиткен. Кирген билдириишкиннерни көрген соонда, төлевирлерни ам-даа уламчылаар.
Тываның Чазаа бо чылдың июль төнчүзүнде, коронавирус аарыы көдүрлүп эгелээрге, бизнеске немелде кызыгаарлаашкынны киирип, саң-хөө дузазын көргүзер дээш, билдириишкиннерни хүлээп эгелээнин чарлаанын сагындыраал. Республиканың чазаа сайгарлыкчылар карылгалыг ажылдап турарын билип, пандемия үезинде когарааннарга күрүне деткимчезин көргүзер хемчеглерни ажылдап кылган.
Июльдуң 26-дан бо хүнге чедир биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чоруктуң 332 субъектизинден деткимче бээр дилеглер кирген. Кызыгаарлыг үеде ажылдаар ужурлуг турган 590 кижи субсидияны алыр. Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыгның айтыышкыны-биле ол сорулгага республика бюджединден акша-хөреңгини үндүрген.
Тускай комиссия доктааткан чурум езугаар сайгарлыкчыларның билдириишкиннерин көрген. Негелделерге 135 билдириишкин дүгжүп турар болган. Комиссия бөгүнге чедир 122-зин сайгарып, 290 алыкчы кирген 103 билдириишкинни акшаландырарынга чөпшээрелди берген. Деткимче төлевирлерже 3 млн. 709,6 муң рубльди бюджеттен тускайлаан. Амдыызында 135 кижи ол акшазын холда алган. Артканнары бо чоокку хүннерде алыр.
Күрүне деткимчезинче киирген арткан 197 билдириишкинниң 65-и дуза алырының чогуур негелделеринге дүүшпейн турар. Чижээ, бүдүрүлгениң кол ажылы бүрүткеткен документилерде айытканындан өске бооп турар ийикпе, азы биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорук субъектилериниң чаңгыс аай реестринде чок – азы “хөлегеде” ажылдап турар болганындан, күрүнеден деткимче бээр программаларга киржир эргези чок болган.
Арткан 132 билдириишкинде документилер четче эвес болганындан, ооң шиитпирлерин соңгаарлаткан. Документилерин чыыптарга, комиссия шиитпири-биле төлевирлерни шилчидер.

Возврат к списку