Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывадан студентилерниң ийи тудуг отряды «Газпром» ААН-ның шилилдезин эрткен

Тывадан студентилерниң ийи тудуг отряды «Газпром» ААН-ның шилилдезин эрткен 24.05.2024

Тываның күрүне университединиң база Кызылдың тудуг техникумунуң тудуг отрядтары эң улуг энергетика компаниязының Бүгү-российжи студент тудуунуң шилилдезин эрткен. Тывадан “Алдын холдар” каттышкан тудуг отряды Башкортостан, Новосибирск, Воронеж, Удмуртия, Москва, Кострома, Орел, Самара, Иркутск, Тюмень, Красноярск, Архангельск, Алтай, Чувашия, Кузбасс, Ямало-Ненецктан 27 отряд кирген “Сибирь” бүгү-российжи студент тудугларга ажылдаар.

Тывадан «дуңзаалакчы», «суг хандырылгазы база суг чорудулгазы», «сантехниктиг, агаар арыглаар болгаш үрдүрер иштики тургузугларны эптээри база ажылдадыры», «тудуглар болгаш оран-савалар тудуу болгаш ажыглалы» деп мергежилдерде өөренип турар сургуулдардан тургустунган 29 тудуг отряды «Газпром» ААН Бүгү-российжи студент тудуунче аъттаныптар. Тываның тудуг отрядтары «Газпром»-нуң шилилдезин үш дугаар чыл чедиишкинниг эрткени ол.

Тываның күш-ажылчы аныяктарының алдын холдары болгаш билиг-мергежили өске-даа студент тудугларда хереглелдиг. Оолдар бүдүн чыл дургузунда төрээн республиказының аңгы-аңгы бүдүрүлгелеринде база тудуг объектилеринде бетончулар, дашчылар, дуңзаачылар, слесарьлар дээш, өске-даа мержилдерже чалаттыргаш, ажылдап турарлар. Тываның уругларның дыштанылга лагерьлеринде база өске-даа регионнарда башкы отрядтарында, Камчаткада – балык болбаазырадыр ажылдарда бистиң аныяктарывыс бар. Донбасс база Луганскыга ажылдаан студент тудуг отрядтарының шалыпчылары чурттакчылыг суурлар чаагайжыдылгазынга үлүүн киириштирген.

«Россияның студент отрядтары» аныяктарның бүгү-российжи хөй-ниити организациязының 2012 чылда үндезилеттинген Тываның регионалдыг салбырында 14 отрядтар 300 хире дайынчыларны хаара туткан. Аныяктар дараазында угланыышкыннарда: педагогиктиг отрядтар, көдээ ажыл-агый отрядтары, сервис отрядтары, экологтуг отрядтар, балык болбаазырадылгазының отрядтары, дилеп-тывар-камгалал отрядтарында ажылдап турарлар.

Студент кижиге Россияның тудуг отрядының дайынчызы болуру чүгле бүдүрүлге практиказын эртеринге эвес, а диплом алган соонда чогуур күш-ажыл стажын ажылдап алырынга кедилиг. Ажылдап эгелээн дайынчыга электроннуг күш-ажыл дептерин ажыдар, студентилер шалың төлевирин дооскан специалистиң деңнели-биле алыр.

Возврат к списку