Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва 22 школа автобузун база 10 дүрген дуза машиназын алыр

Тыва  22 школа автобузун база 10 дүрген дуза машиназын алыр  12.09.2017
 Россияның Чазааның даргазы Дмитрий Медведев регионнарга школа автобустарын база дүрген дуза машиналарын бээр дугайында Россия Федерациязының Чазааның айтыышкынынга атты салган. 
 "Эки медээ. Россияның үлетпүр-садыг яамызы бистиң чагыывысты хандырган, чазак даргазы Д.А. Медведев школа автобустарын болгаш дүрген дуза машиналарын аңгылаар дугайында айтыышкынга атты салган. Эрткен чылга деңнээрге, бо чылын кады акшаландырыышкынче киириштирер акшаны хөйнү чыып алган бис. 22 ишкир автобусту база 10 «дүрген дуза» машиназын алыр бис. Ам республикаже транспорт аймаан эккеп алыры арткан» - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда бижээн. 
 Тывага хөй олуттуг 22 школа автобузун тускайлаан. 10-12 кижи олурар 7 машинаны, 13-ден 20 олуттуг 11 автомашинаны, 22-24 олуттуг 4 автобусту алыр. База ол ышкаш дүрген дуза көргүзер, В класстың, 10 автомобили удавас Тывага кээр. 
 Экономиканың аңгы-аңгы адырларында ажыл-чорудулга планы езугаар, 77 субъектиге 1549 санныг школа автобузун, 75 субъектиге дүрген дуза көргүзер 1150 автомобильди аңгылаан. Ол сорулгага Россияның Чазааның курлавыр фондузундан май айда 6 млрд. рубльди үндүрген.  
Регионнарның хереглелинге даянып, школа организацияларының база эмнелге албан черлериниң даңзызын тургускан. «ГАЗ» автомобиль заводу», «Павловтуң автобус заводу», «Курганның автобус заводу», «Волгабас» болгаш өске-даа улуг дээн российжи автобүдүрүкчүлерден школа автобустарын болгаш дүрген дуза машиналарын дорт сатканын дыңнаткан.

Возврат к списку