Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

РФ-те социал-политиктиг турум чоруу бедик регионнар бөлүүнче Тыва кирген

РФ-те социал-политиктиг турум чоруу бедик регионнар бөлүүнче Тыва кирген 06.08.2015
 «Петербургская политика» фондунуң сайтызында бо чылдың июль дээш российжи субъектилерниң ээлчеглиг рейтингизин парлаан. Тыва социал-политиктиг бедик чадазын көргүзүп, рейтингиде эки туружун ээлевишаан. Республика амыдыралында эки болуушкуннар кылдыр республиканың баштыңы Шолбан Кара-оол биле Инвестиция климадын экижидеринге кады ажылдажылга айтырыгларында стратегиктиг инициативалар агентилелиниң төлээлери-биле чугаалажыышкынны эксперттер демдеглээн. Чаңчылчаан бойдус ажыглалының девискээрлерин тургузар айтырыглар-биле ажылдаар ажылчын бөлүктү регионнуң чазаанда тургускан. Хуу медицинага болгаш тус черниң чиг эдинден тудуг материалдарының индустриязынга үндүрүг чиигелделерин тургузар дугайында хоойлу төлевилелин республиканың чазаа бадылаан. 
  Кааңнаашкын болгаш канчаар-даа изиг агаардан тараа болгаш мал чеминиң шөлдериниң когарааны, «Петербургская политика» фонд биле «Спорт-экспресс» солуннуң спорттуң командалыг оюннар хевириниң рейтингизинге 77-ги черде болганы Тываның июль айда таарымча чок болуушкуннары кылдыр санаттынган. 
 СФО-нуң өске регионнарынга хамаарыштыр алырга, ниити федералдыг рейтингиниң турум байдалы куду регионнар бөлүүнде Бурятия кирген. Оон арай-ла чүгээр регионнарга Забайкалье биле Новосибирск область хамааржыр. 
  Эң-не быжыг социал-политиктиг турум субъектилер бөлүүнде Кемерово облазы киргеш, баштаан. 
 Тывадан аңгыда Томск, Иркутск областар база Хакасия бедик турум байдалдыг деп демдеглеттинген. 
 Омск область биле Алтай край рейтингиде ортумактар санында.

Возврат к списку