Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Владислав Ховалыг Россияның камгалал сайыды Сергей Шойгуга төрүттүнген хүнү-биле байырын чедирген

Владислав Ховалыг Россияның камгалал сайыды Сергей Шойгуга төрүттүнген хүнү-биле байырын чедирген 21.05.2021
Бөгүн Россияның камгалал сайыды Сергей Шойгу 66-гы төрүттүнген хүнүн демдеглеп турар. Тыва Республиканың Баштыңы албан-хүлээлгени күүседип турар Владислав Ховалыг байырны чедирген: 
«Хүндүлүг Сергей Күжүгетович! Тыва Республиканың бүгү чонунуң мурнундан төрүттүнген хүнүңер-биле чүректиң ханызындан изиг байыр чедириишкинин хүлээп ап көрүңер!
Силерниң бүгү чуртталгаңар Төрээн чуртуңарга бараан болган. 30 чыл дургузунда күрүне деңнелдиг бедик эрге-дужаалдарга ажылдааш, салдынган сорулгаларны чедиишкинниг күүсеткеш, Россияның удуртулгазының бүзүрелин чаалап алган күрүне ажылдакчызы болгаш политик деп хүндүткелди долузу-биле бадыткаан силер. 
Эң-не берге байдалда, чоннуң эң-не бүзүреп, манап, дузалажып кээрин идегеп манаары албан - Россия Федерациязының Онза байдалдар яамызын тургускаш, 20 чыл дургузунда үзүктел чок ону удуртуп келген силер. Ам бо хүнде чурттуң айыыл чок чоруун бүзүрелдии-биле хандырып тур силер. Чүгле Россияда эвес, а бүгү-делегейде Силерниң адыңар билдингир болгаш хүндүткелдиг. 
Россияга бараан болуп, офицерниң алдар-адын бедик туткан, быжыг хамааты харыысалгалыг болурунга аныяк-өскенге үлегер болуп чоруур тыва чоннуң шак мындыг оглу бар деп, чоргаарланып чор бис. Ылаңгыя, Төрээн Тыва чуртуңарже доктаамал кичээнгей салып, деткимчени көргүзүп чорууруңарга өөрүп четтиргенивис илеретпес аргавыс чок. Шак-ла ындыг хамаарылга моон-даа соңгаар уламчылаар дээрзинге черле чигзинмес бис.
Хүндүлүг Сергей Күжүгетович, каң дег быжыг кадыкшылды, харыысалгалыг күрүне ажыл-херектеринге чедиишкиннерни сеткиливис ханызындан силерге күзедивис! 
Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр када күүседип турар Владислав Ховалыг»

Возврат к списку