Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Елена Каратаева: кызыгаарлаттынган хемчеглерни сагып турарынга контроль күштелир

Елена Каратаева: кызыгаарлаттынган хемчеглерни сагып турарынга контроль күштелир 10.06.2020
Тыва Республиканың экономика сайыды Елена Каратаева пандемия үезинде регионда чарлаттынган кызыгаарлаттынган хемчеглерни сагып турарынга контроль шыңгыраарын дыңнаткан. 
Ынчангаш Тыва Республиканың АЧдК 3.18 чүүлүнде көрдүнген административтиг чурум үрээшкиннериниң дугайында протоколдарны долдурар бүрүн эргелиг күүсекчи эрге-чагырга органнарының албан-хаакчыларындан рейд бөлүүн тургускан. 
«Бир эвес бүдүрүлгелерниң удуртукчулары санитар-эпидемиологтуг дүрүмнерниң негелделерин сагывас болза, албан-хаакчы кижилер Тываның АЧдК 3.18 чүүлү-биле, хууда сайгарлыкчыга азы юридиктиг черге – протокол долдуртунуп турар кижиге онааштыр сагындырыг азы 300 муң рубль чедир торгаал көрдүнген протоколду, хоругну бижип болур. Торгаалдың түңнери улуг, ынчангаш кижи бүрүзү санэпидрегламентиниң негелделерин сагааны дээре» - деп, Елена Каратаева дыңнаткан. 
Тываның экономика сайыды Тыва Республиканың Чазааның 2020 чылдың май 15-те №213 доктаалы ам-даа күштүг, ында тускай айтыышкын үнгүжеге чамдык черлерниң ажыл-чорудулгазын түр үеде соксатканын сагындырган:  
- чоннуң киржилгези-биле эртер көдээ ажыл-агый ярмаркаларын, дыштанылга, хөглээшкинниг, көрүлделиг, культурлуг, күш-культуржу, спортчу, делгелгелиг, чырыдыышкынныг, рекламалыг болгаш өске-даа хемчеглерни, база ол ышкаш кижилер хөй баар черлерни, кежээки клубтар (дискотекалар) база ындыг хевирлиг объектилер, кинотеатрлар (кинозаладар), уруглар ойнаар черлер, төптер болгаш хөглээр өске-даа черлерниң; 
- рестораннар, кафе, столоваялар, буфеттер, барлар, хөй-ниитиниң чемненилге черлериниң;  
- үүрмек садыглаашкын объектилери, садыг төптери, садыг комплекстери, садыг-хөглээшкин төптериниң; 
- чараштаныр салоннар, косметиктиг салоннар, СПА-салоннар, массаж салоннары, солярийлер, банялар, сауналар болгаш ындыг хевирлиг ачы-дуза чедирип турар өске-даа объектилерниң; 
- бөлгүмнер болгаш секциялар, библиотека албан черлери, чурттакчы чонга социал хандырылга төптеринде дыштанылга хемчеглерин;  
- стоматологтуң дүрген болгаш соңгаарладып болбас ачы-дузазы негеттинип турар байдалдыг база аргажок аараандан аңгыда, стоматология ачы-дузазын;  
- Тыва Республиканың девискээринде күрүне ачы-дузазы чедирер хөй талалыг ажыл-чорудулгалыг төптерге баш бурунгаар бижиткен хамаатыларга ачы-дуза чедиреринден аңгыда, күрүне болгаш өске-даа ачы-дуза чедирилгезин чорударын.  
Елена Каратаева Роспотребнадзорнуң сүмелээни үш көргүзүгнүң шуптузун күүседиптер болза, карантинни кошкадырының бирги чадазынче кирип болурун дыңнаткан: 
бирээде – инфекцияның тарап-нептерээниниң коэффициентизи 1-ден ашпас ужурлуг; 
ийиги көргүзүг – COVID-19 аарыг кижилерге тускайлаан хостуг оруннарның бары 50 % эвээжевес, 
үште – 100 муң чурттакчыга онааштыр тестирование 70 % кудулавас. 
«Кажан ол көргүзүглерни чедип алыр болзувусса, чүгле ынчан чамдык организацияларның ажылын катап эгелеп, хөй-ниити черлеринге: скверлер, парктар болгаш өске-даа черлерге агаарлаар дугайында чугаалап болур бис. Бирги үе-чадада эмчи маскаларын, хол-хаптарын кедери, социал дистанцияны сагыыры, холдарны, хөй кижилер чыглыр өрээлдерни дезинфекциялаары албан дээрзин демдеглезе чогуур» - деп, Тываның экономика сайыды Елена Каратаева чугаалаан. 
Понедельникте, аппарат хуралында, Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол корум-чурум камгалакчыларындан болгаш эрге-чагырганың өске-даа субъектилеринден пандемия үезинде республика девискээринде амгы кызыгаарлаттынган хемчеглерни сагып турарынга контрольду күштелдирерин негээнин сагындыраал.

Возврат к списку