Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

2023 чылда Тываның школаларынга капитал септелгелер уламчылаар

2023 чылда Тываның школаларынга капитал септелгелер уламчылаар 01.03.2023

Өөредилгениң школа системазын эде чаартыр федералдыг программа шугуму-биле 2023 чылда Тывада 13 школаны бүрүнү-биле септээри планнаттынган.
Апрельдиң 1-ден ажылдар эгелээр ужурлуг. Септээр объектилер даңзызынче - Шагаан-Арыг хоорайның гимназиязы, Ак-Довурак биле Туранның, Чал-Кежиг, О-Шынаа, Сесерлиг, Дөң-Терезин, Тоора-Хем, Сарыг-Сеп, Ак-Чыраа, Бүрен-Аксы, Булуң-Терек база Сосновка школалары кирген. Тудугнуң таваандан эгелээш, дээвииринге чедир, шуптузун бүрүнү солуур. Ол ышкаш электромонтаж, штукатур, шывар болгаш шеверлел ажылдарын база чорудар.
Программа негелдезинден алырга, школаның өөреникчилери база оларның ада-иелери школаның инфраструктуразын чаартып, сайзырадырынга төлевилел болгаш дизайн шиитпирлээшкининге саналдарын киирип болур. Айыыл чок болгаш таарымчалыг байдалдар – кол негелде ол. Республикада 27 школаны септээн 2022 чылдың практиказындан көөрге, ада-иелер ындыг ажылдарга күзелдии-биле киришкен.
Капитал септелгениң федералдыг программазы-биле септелге ажылдарын кылырындан аңгыда, школа хөгжүлдезинге чугула черни ээлеп турар дериг-херекселдер садып алыры, башкыларның билиг-мергежилин бедидери дээн ышкаш хемчеглерни боттандырар. Ооң сорулгазы - хоорай азы суур школазы деп ылгал чокка, таарымчалыг болгаш амгы үениң өөредилге хүрээлелин хевирлеп тургузары.
Тываның Өөредилге яамызы 2022 чылда школаларның капитал септелгелерин көргүскен арынны ВКонтакте социал четкиде ажыткан - https://vk.com/shcoolremonttyva. Ында ажылдарның канчаар чоруп турарының дугайында медээлер, фото- база видеоматериалдар бар. Сонуургалдыг кижи бүрүзү бодунуң бодалын, эскериин, санал-оналын, үнелелин бижип, азы айтырыгны салгаш, эксперттерден чогумчалыг харыыны ап болур.


Возврат к списку