Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Тываның тугунуң хүнү-биле чаңгыс чер чурттугларынга байырын чедирген

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Тываның тугунуң хүнү-биле чаңгыс чер чурттугларынга байырын чедирген  17.09.2023

Тыва Республиканың Күрүне тугунуң хүнүн сентябрь 17-де кылдыр тургусканы база анаа эвес. 1992 чылдың сентябрь 17-де Тываның Дээди Соведи тукту бадылаан-даа болза, мурнунда чылдарда ооң хүнүн онзагай демдеглевейн турган. Чүгле бо чылын Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның деткимчези-биле Тыва Республиканың Күрүне тугунуң хүнүн тургускаш, республиканың чонунга байыр чедирген. 

“Тыва Республиканың Күрүне тугунуң хүнү-биле чаңгыс чер чурттугларымга байыр чедирип тур мен!
Регионнуң кол сүлде демдээнче үр үеде чогуур кичээнгей салбайн турган-дыр бис деп, санаар мен. Олче аныяктар кичээнгей салып, “Тываның энерелдиг чүректери” шимчээшкин эгелекчи бодалды үндүрген. Оларның регионга шак ындыг байырлалды тургузар дээн бодалын май айда деткээн мен. Ону Дээди Хурал база деткээн. Ынчангаш шуптувусту каттыштырган сүлде демдээвис – Тываның Күрүне тугунуң хүнүн бөгүн бир дугаар демдеглеп турар бис. Сентябрь 17-ниң хүнү анаа эвес шилиттинген. Тукту 1992 чылдың сентябрь 17-де Тываның Дээди Соведи бадылаан. Шак бо киискээн туктуң адаанда үжен бир чыл төрээн республикавыска ынакшылдыг болгаш ниити демивис-биле ону сайзырадырынче чүткүлдүг чурттап чоруур бис. Тыва Республиканың Күрүне тугунуң хүнү-биле, хүндүлүг чаңгыс чер чурттугларым!”

Сентябрьның 17-де, “Тываның энерелдиг чүректери” шимчээшкинниң аныяктары, Кызылдың өөредилге албан черлериниң сургуулдары болгаш найысылалдың өске-даа чурттакчыларының киржилгези-биле Дөгээ дааның кырынга Тываның тугун киискидер хемчег болуп эрткен. Оларның аразынга туктуң эскизиниң автору, билдингир чурукчу Оюн-оол Сат база чаладып киришкен.

Аныяктар шимчээшкининиң удуртукчузу Артыш Монгуш Тываның тугу кижи бүрүзүнүң каяа-даа чорааш төрээн республиказын бараалгадыр сүлде демдээ болуп турарын чугаалаан. Ылаңгыя спортуларывыс чурттан дашкаар маргылдааларга киржирде, албан Тывазының тугун ап алыр. Чүге дээрге ол туктуң артында бүдүн чон бар болганда, төрээн чуртунуң сүлде демдээ оларга тиилелгеже идигни берип, улам күш киирер дээрзин спортулар чугаалап турганын аныяктар шимчээшкининиң удуртукчузу дыңнаткан. Ол ышкаш Тывадан ТШО-да киржип чеде берген дайынчылар база кажан-даа тугун утпас, шериг хевинге тукта кирген өңнерлиг шевроннарны база кадап ап турарын база демдеглээн.

    Бо чылын, Тываның төөгүзүнде бир дугаар, Тыва Республиканың Күрүне тугунуң хүнүн демдеглээн.


Возврат к списку