Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара - оол Ниити-российжи улусчу фронтунуң тургузукчу хуралынга киржир

 Тыва  Республиканың Баштыңы  Шолбан Кара - оол  Ниити-российжи улусчу фронтунуң тургузукчу хуралынга киржир 11.06.2013

Бо хүн  Москвада “Манеж” деп  делгелге залынга июнь 11 - 12 хүннеринде болуп эртер  Ниити-российжи улусчу фронтунуң тургузукчу хуралынга Тыва  Республиканың Баштыңы Шолбан Кара - оол киржип турар. Регионнарның удуртукчулары хуралга киржир чалалганы РФ - ниң Президентизиниң администрациязындан алганнар. Улуг шуулганга Ниити - российжи улусчу фронтунуң Тывада удуртукчузу Дина Оюн болгаш Россияның херээженнер Эвилелиниң Тывада салбырының даргазы Раиса Күжүгет Тываны төлээлеп барганнар.

      Шуулганның үезинде  Россияның 83 субъектилеринден келген делегаттар  Ниити - российжи улусчу фронтунуң чооку чылдарда кылып чоргузар ажыл - херээн сайгарып чугаалажырлар. Эртен, июнь 12 - де, чыыштың пленарлыг кезээнге Россияның Президентизи Владимир Путин киржир. Бо шуулганның түңнелинде Ниити - российжи улусчу фронтунуң хөй - ниити организация кылдыр бүрүткели эртер болгаш төп удуртулга штавын тургузары көрдүнген.  

     Ниити - российжи улусчу фронтунуң июнь 6 - да  болуп эрткен Тываның организастыг комитединиң хуралынга моон соңгаар кандыг ажылдарны кылып чоргузарындан аңгыда, Россияның деңнелинче Тываның мурнундан санал - оналдарны кииргенин сагындырып каалы. Москвага болуп эртер шуулган соонда, республикага тургузукчу конференцияны белеткеп чоргузар 11 кижиден тургустунган ажылчы бөлүк бадыткаттынган.  

    Политологтарның болгаш тускай шинчилекчилерниң бодалы - биле, Ниити - российжи улусчу фронт - хөй - ниити - биле күрүне баштыңчызының аразында удур - дедир харылзааны быжыдар, хөй - ниитичи идепкелиг кижилерниң ачызында ниитилелге ажыктыг түңнелдерни чедип алырынче  хаара тудар сорулгалыг, партияның кырында, Президентиниң программаларын чон мурнундан хайгаарап - хынаар ниитилел тургузуу деп санап турар.

      “Социал - экономиктиг болгаш политиктиг шинчилделдер институтунуң ” директорлар чөвүлелиниң даргазы Дмитрий Бадовскийниң санап турары - биле: “Ниити - российжи улусчу фронт - ниитилелдиң бүгү талаларын каттыштырган хөй - ниити каттыжыышкын деп санап болур. Совет үениң соонда төөгүге мындыг хевирлиг тургузуушкун  туруп көрбээн. Ындыг болганда фронтунуң күчү - күжү аажок улуг. Амгы үеде ол күрүне - биле ниитиледиң аразында харылзаа тударынга чугула херек күрүне политиказы чергелиг чүүл болуп турар. Чаа хамаатыларның эрге - ажыын камгалаар тургузуушкуннарны кылбайн, оларның сонуургалдарын күрүне деңнелинге камгаары болдунмас. Фронтунуң ийиги сорулгазы - Россияның хамааты ниитилелиниң туружун күштелдирип, ооң киржикчилерин уштап - баштаар удуртулгазын тургузары. Бүгү угланыышкыннар чугула херек. Ындыг - даа болза, эң эгезинде айыткан чүүл эң - не кол болуп турар.”

 

Россияның медеглел агентилелдеринден алдынган


Возврат к списку