Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тес-Хем кожууннуң Самагалтай суурда ийи уруглар садтарын туткан

Тес-Хем кожууннуң  Самагалтай суурда ийи уруглар садтарын туткан 13.07.2020
Тываның Тес-Хем кожууннуң Самагалтай суурунда ийи уруглар садында ийи тудугну немей туткан.
Самагалтайның «Дамырак» биле «Челээш» уруглар садтарынче үш хар чедир назылыг 60 чаштарга олуттарны ажыдар. «Демография» национал төлевилелдиң акша-хөреңгизи-биле ийи бөлүкктүг ясли садын кылган. Төлевилел-смета документизи езугаар бир тудугнуң-на өртек-үнези 23 миллион 261 муң рубль болган. 
 Самагалтай суурда ясли бөлүүнүң тудугларын эрткен чылдың октябрьда эгелээн. Хууда сайгарлыкчы Аян Сырат тудугну хүлээнген. 2020 чылдың апрель 14-те «Дамырак» уруглар садынга, а апрель 15-те «Челээш»-ке немей тудуглар доозулганы ол. Бо хүннерде ясли бөлүктери чогуур мебель болгаш ойнаарактар-биле четчелеттинген. 
 - Иштики ажылдар колдуунда доозулган, ам девискээрин чаагайжыдар. Шөлдү дескилээш, ыяштарны база чечектерни олуртуп тур бис. Ам уругларга чайганыыштарны тургузар. Кожуун чагыргазының деткимчези-биле бистиң садиктиң чаа бөлүүнге база «Челээш» уруглар садынга дээш ачы-дуза чыылдалыг концертти көргүстүвүс. Чыгдынган 92 муң рубль акшаны ийи аңгы үлештирдивис. 46 муң рубль акшага шалага чадыглар биле соңга пөстери садып алдывыс. Кожуун чагыргазы хеп чуур машина биле телевизорну белекке берди. Сентябрьда чаштарны хүлээп алыр бис – деп, «Дамырак» уруглар садының эргелекчизи Органа Доптан чугаалаан. 
30 чаштар-ла ясли бөлүктеринче барып эгелээр. Чаштарның даңзызы белен. Бир хар чартыктан үш хар чедир назылыг чаштар баштайгы кижидикчи башкылары болгаш ажаакчылары-биле сентябрьда таныжарлар. Бир бөлүкке-ле ийи башкы биле оларның ийи дузалакчылары ажылдаар. 
 «Челээш» уруглар садында база ажылдар кидин-түлүк. Садиктиң кол оран-савазы 1970 чылда туттунган. Шлак-бетондан туткан ол тудуг эргижирээн. Садикче 150 чаштар барып турар. Оларның 15-и – туберкулез аарыг азы аарыг-биле харылзаалыг турган кижилерниң ажы-төлү. Ынчангаш бөлүктү аңгылааны тутканы ол. Садик эргелекчизи Урана Жанайдаровада харыысалга улуг.  
- Чаа бөлүктерже ийи айдан үш харга чедир бичии чаштарны хүлээп эгелээр бис. Чазхын даңзы тургузуп турувуста, эң бичиизи 9 айлыг турган чүве. Ынчап кээрге, удавас 180 чаштар садикке кээр. Дыка эки төлевилел дээш чуртттуң болгаш республиканың удуртулгазынга четтирдивис. Көдээ чаштарга болгаш ада-иелерге чаа садик – назы четпээн өөредилгени алыр таарымчалыг чер болур. Мында шупту чүвени бо үениң негелдезинге дүүштүр туткан: арыгланыр болгаш чунар черлер садиктиң иштинде дээрзи, биске туруп көрбээн чүүлдер-дир. Ажылывысты бедик деңнелге кылырывысты башкылар бистер аазап тур бис – деп, Урана Оюновна чугаалаан. 
Амгы үеде уруглар садының химиктиг деңнелин хынап дооскан. Сугнуң болгаш агаарның шынарын хынаан – ол бүгү нормага дүгжүп турар. Бо хонуктарда өртке удур медээчини эптээн. Корновирус пандемиязы чавырлы бээрге-ле, чаа өөредилге чылында ясли бөлүктери ажылын эгелээр.

Возврат к списку