Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада «омикрон» халдавыр илереттингени-биле ковидке удур хемчеглерни шыңгыы сагыырын кыйгырган

Тывада  «омикрон» халдавыр илереттингени-биле ковидке удур хемчеглерни шыңгыы сагыырын кыйгырган 16.01.2022 Республика Баштыңы Владислав Ховалыг бодунуң арынында, республика девискээринде  коронавирустуң чаа хевиринден аараан  бирги таварылга бүрүткеттингенин январь 15-те дыңнаткан. Сибирь болгаш Ыраккы Чөөн чүктүң Иркутскиниң чумага удур эртем-шинчилел институду регион девискээринде омикрон-штамм чыпшынган ийи таварылга илереттинген дугайында дыңнадыг келген соонда, ол дораан оперштабты кончуг дүрген чыып, хуралдаан.

     Чаа коронавирус халдавырын нептеретпес дээш демиселде республиканың оперативтиг штавының удуртукчузу, Тыва Республиканың Чазааның Даргазының оралакчызы албан-дужаалды күүседип турар Александр Брокерт, Росхереглел хайгааралының Тыва Республикада эргелелиниң девискээрде эпидемиологтуг хайгаарал болгаш санитарлыг камгалал килдизиниң начальниги Аляна Дажикай журналистерге байдалды тыныштырган.

Республиканың чеди чурттакчызы, 2021 чылдың декабрьда, Индияга шажынчы өөредилгелерге чорааш, Москва таварты Кызылда чанып келгенин олар дыңнаткан. Январь 5-те Кызылга чанып келирге санитар-эпидемиологтуг хемчеглер чуруму езугаар COVID-19-ка анализтерни олардан алган турган. Индияда «Омикрон» чаа штамм нептерээнин өөренип көргеш, вирустуң ол хевирин тодарадыры-биле анализтерни Иркутскиниң чумага удур эртем-шинчилел институдунче чоруткан. 2022 чылдың январь 15-те, ук институт республиканың ийи чурттакчында «омикрон» чаа штамм чыпшынганын лабораторияга бадыткаан.

     Covid-19-туң чаа штаммы – чыпшыныычал омикрон Тывада бүрүткеттингени ол. Ынчангаш чурттакчы чонну санитарлыг камгалал хемчеглерин шыңгыы сагып, хөй-чар чыылган черлерже баарын шеглээрин кыйгырган.

     Хөй угланыышкынныг ажыл-чорудулгалыг медицина төвүнде “омикрондан” аараан кижилерни эмнеп турар, оларның кадыының байдалы чүгээр. Эмчилер бүгү талалыг эмчи дузазын көргүзүп турар.

Республиканың оперативтиг штавы чон ортузунга «омикроннуң» тарап-нептерээрин шеглээр хемчеглер планын тургускан. Call-төптерниң ажылын улам күштелдирер, республиканың кадык камгалалының амбулаторлуг звенозун ам-даа быжыглаар, эмчи дүрген дуза бригадаларының санын көвүдедир, эмнелгелерге эм-таңны болгаш дериг-херекселдерни четчир кылдыр курлавырлаар. Кислородту четчелээр. Бажыңында эмненип турар аарыг кижилерге эмнерни тускайлаары-биле, эмнер немей садар акшаландырыышкынны эде көөр дээш, өске-даа хемчеглерни баш бурунгаар чорудар. Халдавырлыг аарыгдан чурттакчы чонну камгалаар коллективтиг хемчеглерни ам-даа күштелдирер.

     Бир эвес байдал нарыыдаар болза, кызыгаарлыг хемчеглерни шыңгыырадырын Александр Брокерт айыткан.

     Регионнуң Кадык камгалал яамызы коронавирус хамчыының шупту хевирлеринден камгаланыр эң дээштиг арга – Covid-19-ка удур тарылга деп база катап сагындырган. “Омикрондан” эң-не дээштиг камгалал - ийи катап салыр “Гам-Ковид-Вак” вакциназы деп, Кадык камгалал яамызы сагындырган. Ынчангаш дарый тарыдып, азы катап база тарылганы эртип алыры эң бүзүрелдиг.
</p>

Возврат к списку