Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Конкустуң тергииннери

Конкустуң тергииннери 26.11.2014

Конкурстуң организатору «Енисей-М-54» федерал­дыг оруктуң эргелелиниң ажылдак­чылары база кол инженер Сергей Квашин шупту коррес­пондентилерге ук конкурска идепкейлиг киришкени дээш четтиргенин илереткен: «Бистиң албан чери чаа-чаа оруктарны ажыглалче киирип, чаартылга, септелге ажылдарын доктаамал чорудуп турар, а ол болууш­куннар дугайында чурттакчы чон со­лун-сеткүүл, радио, телевидение таварыштыр билип ап турар. Республиканың массалыг информация чеп­сектериниң төлээлери-биле баштайгы кады ажылда­жылгавыс  үре-түңнелдиг болганынга өөрүп, моон-даа соңгаар силерниң-даа, бистиң-даа ажыл-иживиске чедиишкиннерни күзедим».

Конкурска ниитизи-биле 30 ажылдарның авторла­ры киришкен. Мөөрейни «Орук ажыл-агыйы» болгаш «Бистиң үениң маадырлары» деп ийи номинацияга чарып түңнээн. Ажылдарны Тыва Рес­публиканың билдингир журналистери болгаш «М-54» эргелелиниң специалис­тери үнелеп көрген.

«Орук ажыл-агыйы» деп номинацияга 1-ги черге Анисья Базыр-оол («Тываның аныяктары»), 2-ги черге Шончалай Ховалыг («Шын»), 3-кү черге Шаңгыр-оол Монгуш («Шын») олар тиилээн.

Теле-дамчыдылгалардан 1-ги черни Ая Яндараа (КТРК «Тыва»), 2-ги черни Елена Цыганенко («Новый век» теле­канал), 3-кү черни Саяна Цой («Тува-24» телеканал) төлептиг болган.

Радио-дамчыдылгалар аразында 1-ги черни Айсуу Дапы «СТС-Кызыл», 2-ги черни Ая Яндараа (КТРК «Тыва» олар тиилээн.

«Бистиң үениң маадырлары» деп номинацияга «Плюс-информ» солуннуң корреспондентизи Олеся Бауман тиилекчи болган.

Хөй санныг конкурс материалдарны чырытканы дээш «Шын» солун өңнүг принтер-биле шаңнаткан.

Тиилекчилерге өртек­тиг шаңналдарны болгаш дипломнарны тывыскан. Журналист кижиниң хүн бүрүде ажыл-чорудулгазынга чугула херек iPad-тарны, планшеттерни база телевизорларны корреспон­дентилер шаңналга алган.

Тыва Республиканы бо хүннерде өске девискээрлер-биле  чүгле автомобиль оруу харылзаштырып турар. Автооруктар — аргыжылганың кол, чаңгыс оруу, республиканы чурттуң өске девискээрлери-биле тудуштуруп турар.

Шончалай ХОВАЛЫГ.

Эрес ХОВАЛЫГНЫҢ  тырт­тырган чуруу.


Возврат к списку