Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада энергокурлавыр дээш өрелер чыырының шалыпчы айын чарлаан

Тывада энергокурлавыр дээш өрелер чыырының шалыпчы айын чарлаан 15.06.2022 Июньнуң 1-ден Тывада албан черлериниң база чурттакчы чоннуң курлавырлар хандырар организацияларының мурнунда өрелерин чок кылырының шалыпчы айы эгелээн. ТЭК бүдүрүлгелери база ЧКА организациялары келир кышка котельнаялар болгаш өске-даа объектилерин чайгы үеде септеп, белеткеп алырынга дузаны кадары-биле республика чазаа чыглы берген өрелер чыыр ындыг шиитпирни хүлээп алган.
Июнь 14-те эрткен хуралда өрелер кайы хире апарганын сайгарган. Эрткен чылдың бо үезинге деңнээрге электроэнергия база чылыг дээш ниити өрениң түңү 27 хуу, азы 408 млн рубльга өскенин демдеглээн. А майның эгезинде ол түң республикада 1,9 млрд. рубль болган. Ооң 799,6 млн. рубли юридиктиг черлерге, а 1 105 млн. рубли – чурттакчы чонга онаажыр.
«Тываэнергосбыт» база «Дизель» компанияларга - 1 млрд. 150,2 млн. рубль түңнүг эң хөй өрелер чыглы берген. Ооң хөй кезии юридиктиг черлерниң өрелери болур. Ажыглаан чылыг дээш Кызыл ЧЭТ-инге база котельнаяларга 754 ажыг млн. рубль өре чыылган. Мында чурттакчы чон ачы-дуза дээш төлевээн өрелериниң түңү 588,7 млн. рубль четкен, азы өрениң 78 хуузу.
Яамылар болгаш ведомстволарның, тус чер бот-башкарылга органнарының, бюджет албан черлериниң болгаш организацияларның удуртукчулары боттарының ажылдакчыларында чылыг болгаш чырык энергиязында өрелер бар-чогун хынап, ону төлээр хемчеглерни алырын дааскан.

Возврат к списку