Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Орук-транспорт яамызы пенсия хоойлужудулгазында өскерилгелерге хамаарышкан айтырыгларны орук-транспорт комплекизиниң кадрлар албанының ажылдакчылары-биле чугаалажып көрге

Тываның Орук-транспорт яамызы пенсия хоойлужудулгазында өскерилгелерге хамаарышкан айтырыгларны орук-транспорт комплекизиниң кадрлар албанының ажылдакчылары-биле чугаалажып көрге 29.11.2018
Тыва Республиканың Орук-транспорт комплекизиниң яамызы Пенсия фондузунуң Кызылда эргелелиниң төлээлери-биле кады, «Орукчу» КХН, «Кызыл» аэропорту» ФКБ, «Өвүрнүң ОСТЭ» КХН, «Орук-тудуг-төлевилел» КХН, «Чадаананың ОСТЭ» КХН, «Сарыг-Септиң ОСТЭ» КХН, «Орук тудуг-транспорт» бүдүрүлге кооперативи, ГКУ «Тыва-автоорук» ККА, Кызылдың транспорт техникуму дээш, кадрлар албанының ажылдакчыларынга амгы пенсия хоойлужудулгазы база 2019 чылдың январь 1-де күш кирер чаа өскерилгелерге хамаарыштыр пенсия билиин бедидер айтырыгларны сайгарган ужуражылганы эрттирген. 
Россияда 2015 чылдан бээр пенсия санаарының чаа формулазын ажыглап турарын чугаалаан. Стаж, «ак» шалың төлевириниң хемчээли, пенсияже үнген үези - пенсия хемчээлин ол формула-биле санаарынга салдарлыг. Ооң-биле күш-ажылчы үезинде ажылдап алган шупту пенсия эргелерин каткаш, пенсия баллдарынче шилчидер.
«Пенсияны тыпсыр болгаш төлээр айтырыглар талазы-биле Россия Федерациязының чамдык хоойлужудулга актыларынче өскерилгелерни киирериниң дугайында» чаа федералдыг хоойлу чугула чугааның темазы болган. Назылап кыраанының камгаладылга пенсиязын тыпсырда, эр кижилерге 65 база херээженнерге 60 (амгы үеде – 60 биле 55 хар) деп ниити тургустунган пенсия назыны чеде бээрге, назылап кыраанының камгаладылга пенсиязының хемчээлин база ооң индексациязының бедик деңнелин доктаамал хандырарының, пенсияже үнер хар-назынны чоорту улгаттырары көрдүнген хоойлунуң кол нормаларын чыылганнарга тайылбырлаан. 2019 чылдың январь 1-ден 2034 чылга чедир, пенсияже үнер назы-харны чоорту өскертир. 
Россияның Пенсия фондузунда электроннуг ачы-дузалар болгаш сервистер, ылаңгыя «Хамаатының хуу кабинеди» дугайында пенсия системазында шупту чаартылгаларны тодаргай таныштырган. Пенсияже үнер назылыг хамаатылар боттарының пенсия эргелериниң дугайында үезинде билип ап, пенсияны тыпсырының дугайында билдириишкинни ол таварыштыр киирип болур. 
Ужуражылганың киржикчилери билдингир, тодаргай харыыларны алган, оларга тайылбырлыг бижиктерни берген.  
Республиканың шупту яамылары боттарында бактааттынган организацияларда ындыг ужуражылгаларны эрттирип турар.

Возврат к списку