Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның чедери берге черлеринде одаар бажыңнарда чурттап турар хамаатыларга кадыг одаар чүүл сөөртүп алганының чарыгдалдарын эгидер дугайында

Тываның чедери берге черлеринде одаар бажыңнарда чурттап турар хамаатыларга кадыг одаар чүүл сөөртүп алганының чарыгдалдарын эгидер дугайында 12.03.2019
Тыва Республиканың Баштыңының республика девискээринде чурттакчылыг черлерде хөмүр-даш өртээн чиигедир дээн даалгазын күүседири-биле, ТР-ниң Одалга болгаш энергетика яамызының ажылдап кылганы Тыва Республиканың девискээринде чедери берге чурттакчылыг черлерде печка одаар бажыңнарда чурттап турар хамаатыларга кадыг одаар чүүлдү сөөрткениниң чарыгдалдарын эгидеринге субсидия бээр чурумну, Тыва Республиканың Чазааның 2019 чылдың март 5-те доктаалы-биле бадылаан. Чарыгдалдарны эгидеринге республика бюджединден 9,7 млн. рубльди тускайлаары көрдүнген. 
Россия Федерациязының Чазааның 2000 чылдың май 23-те № 402 доктаалы-биле бадылааны, чүък (бараан) сөөртүрүнүң хуусаазы кызыгаарлыг Ыраккы Соңгу чүк районнары база аңаа деңнештирген черлер даңзызынче кирген Тыва Республиканың девискээринде чедери берге чурттакчылыг черлерде печка одаар бажыңнарда чурттап турар хамаатылар субсидия алыр эргелиг (дараазында – алыкчылар). 
Социал деткимчениң өске хевирлерин ап турарлар субидия алыр кижилер санынче кирбес.
«Тыва Республиканың девискээринде чедери берге чурттакчылыг черлерде печка одаар бажыңнарда чурттап турар хамаатыларга кадыг одаар чүүлге хереглел нормазын бадылаар дугайында» Тыва Республиканың Чазааның 2014 чылдың июнь 5-те № 258 доктаалы езугаар, субсидияның хемчээлин тодарадырда, кожуун төвүнден чедери берге черде чурттап турар алыкчыга чедир оруктуң хемчээлди биле алыкчының чурттап турар бажыңының хемчээлин көвүдедир.  
Алыкчы херек кырында чурттап турары муниципалдыг тургузуунда чоннуң социал камгалал органының удуртукчузунуң адынче субсидия алыры-биле билдириишкинни киирер. Билдириишкинге дараазында документилерни кожар: 
алыкчының бодун шынзыткан документилерниң хоолгазы;  
алыкчының өг-бүлезиниң (кежигүннериниң) чурттап турар оран-савазының ээзи болганын база чурттап олурар чериниң шөлүнүң хемчээлин бадыткаан документилер хоолгалары;
хөмүр садып алганын бадыткаан документ; алыкчының чээли организациязында ажытканы агар санының дугайында медээ. 
Амгы хоойлужудулга-биле тургускан дүрүм езугаар, документилерниң хоолгаларын шынзыдар, азы документиниң бодун хынадыры-биле эккээр.  
Тодаргай тайылбырны бо телефондан билип ап болур: 8(394-22) 5-16-99

Возврат к списку