Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Туваасбест» комбинады бүдүрүлгени катап эгелээн

«Туваасбест» комбинады бүдүрүлгени катап эгелээн 17.04.2017
 Тывада эң улуг бүдүрүлгелерниң бирээзи турган - «Туваасбест» комбинады ийи чыл ишти анаа турганының соонда, бүдүрүлгени катап эгелээн. Март 24-тен даг-болбаазырадылга комбинады (ГОК) даштыкы хереглекчилерниң, колдуунда Киргизияның чагыы езугаар 600 тонна хемчээлдиг баштайгы продукциязы чүдүрүп, чоруткан.
 Бүдүрүлгени ажылдадып эгелээниниң дугайында отчетту Шолбан Кара-оолга берип тура, айда 3 муң тонна чедир продукцияны бүдүрүп болурун дыңнаткан. ГОК-ту катап «диргизер» дээн ооң чаа ээзи Санкт-Петербургтуң AlbaCapital компаниязы 2015 чылда бүдүрүлгени «Сибирьниң минералдары» КХН-ден садып алган . Ийи чыл дургузунда компания кол-кол технологтуг шугумнарны чаарткан. 
Тываның асбезинге чагыглар барын «Тываасбест» ГОК-туң директору Владимир Тоесотев дыңнаткан. Ада-чурттуң болгаш даштыкы компаниялардан, оон аңгыда хризотилцемент кылыгларын, ооң иштинде шифер бүдүрүп кылып турар Сибирьде эң-не улуг бүдүрүкчү деп санаттынар «Чалгыг» комбинадындан саналдар кирген. Кыдаттың, Узбек Республиканың болгаш өске-даа чурттарның бүдүрүлгелери «Туваасбест»-биле кады ажылдаарынга белен.  
«Комбинат катап бут кырында тургустунуп, Ак-Довурактың чурттакчыларының чаагай чоруунга дээш ажылдап эгелээрин күзээр-дир мен» - бүдүрүлгениң ажылдап эгелээнин дыңнааш, Шолбан Кара-оол чугаалаан. Республика Баштыңының оваарымчалыы-даа билдингир: «Туваасбест» сөөлгү 10 чылдарның дургузунда инвестордан инвесторже чаңгыс эвес удаа шилчип келген. Мынчага чедир оларның чаңгызы-даа бүдүрүлгени Ак-Довурак хоорайга ажыктыг болур кылдыр катап тургузуп шыдаваан. Бо хүнде идегел бар – «Туваасбест» комбинадында 60 кижи ажылдап турар, а бүдүрүлге ажылы 240 чедир ажылчын олуттарны немээри көрдүнген.

Возврат к списку