Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада Сайгарлыкчы чорук неделязының хемчеглери уламчылавышаан

Тывада Сайгарлыкчы чорук неделязының хемчеглери уламчылавышаан 23.05.2023

Майның 26-да демдеглээр Российжи сайгарлыкчы чорук хүнүнге тураскааткан чаңчылчаан бизнес-декаданың ажыл-агыйжы хемчеглери бо неделяда Тывага база уламчылаар. Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг эрткен пятницада тус черниң бизнес ниитилежилгезиниң төлээлери-биле ужуржып тура, республикада сайгарлыкчылар саны өскенин демдеглээн.
"Улуг үүрмек садыглажылга-биле ажыктыг чижилгени тургузарының, тус черниң сервизин хөгжүдериниң база кадрларның мергежилин бедидериниң айтырыгларын сайгарып чугаалаштывыс” – деп, Тываның Баштыңы ужуражылга соонда соцчеткилерде бодунуң блогунда дыңнаткан. Тус черниң садыг баартыктары боттуң продукциязы-биле долган турарын чедип алыр дээш улуг күжениишкиннерни салып турарын киржикчлерге дыңнаткан. "Ол бисте бар, аңаа сонуургал база бар, ынаар маркетплейстер безин үнүп турар. Күш-ажылчы орулганың чугулазын кады суртаалдаар херек" – деп, Владислав Ховалыг түңнээн.
Сайгарлыкчы чорук неделязында хемчеглер ам-даа уламчылаар. Дүүн «Мээң бизнезим» коворкингиге «Лидерниң бодалы» темага бизнес-тренинг эрткен.
Майның 25-те, четвергде, Неделяның эң онза болуушкуну - боттарын ажыл-биле хандыртынган кижилерниң III республика шуулганы болуп эртер. Ол Аныяктар ордузунга 11:00 шакта ажылын эгелеп, регионнуң боттары ажыл-биле хандырган арга-дуржулгалыг кижилерин чыып, ажыктыг чугааны чорудар. Орулгаларны канчаар көвүдедип алырынга арга-дуржулга солчулгазын, эрге-чагырганың төлээлеринден айтырыгларны салып, боттарын ажыл-биле хандыртынган кижилерниң экосистемазын хөгжүдер айтырыгны аңаа сайгарып көөр.
Пятницада, майның 26-да, Кызыл хооайның Калинин кудумчузунда 45 дугаарлыг садыг чанында Тыва Республиканың Сайгарлыкчы чоруунуң аллеязын чаагайжыдар ажылга шупту киржирин планнаан.
Субботада, майның 27-де, «Авангард» деп аттыг ТР-ниң аныяктарның шериг-патриотчу кижизидилгезиниң өөредилге-методиктиг төвүнүң девискээринге «Мой бизнес» төптүң Кубогу дээш республиканың муниципалдыг тургузугларының биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорук субъектилериниң ортузунга спартикада болур. Хуу сайгарлыкчыларның ортузунга амыдыралдың кадык овур-хевирин суртаалдаар, шериг-дузалал, турисчи арга-мергежилди хевирлээр сорулга-биле хемчег эртерин организаторлар демдеглээн.


Возврат к списку