Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада чиигелде алыкчылары пенсияже үнген хуусаазындан хамаарылга чокка социал пособиелерни алыр

Тывада чиигелде алыкчылары пенсияже үнген хуусаазындан хамаарылга чокка социал пособиелерни алыр 23.01.2019
Пенсияже үнер назынны улгаттырза-даа, Тываның эрге-чагыргазы чамдык категорияның чиигелде алыкчыларынга ай санының социал төлевирлерин төлээр деп шиитпирлээн. Республиканың чазаа чогуур доктаалды хүлээп алган. 
Социал деткимчениң чамдык хевирлериниң хандырылгазында кезек бөлүктүң хамаатыларынга төлээр пособиениң дугайында чугаа чоруп турар. Кижи пенсияже үнген соонда, амгы хоойлужудулга-биле ол пособиени доктаадыр деп, ТР-ниң Күш-ажыл яамызы тайылбырлаан. Ыраккы Соңгу чүкке деңнештирген Тывада, эр кижилер 55, херээженнер 50 хар четкенде пенсияны алыр. 
2019 чылдан пенсия назынын улгаттырганы-биле, ол чиигелделер алыкчылары аңаа эргелерин чидирип болур. Ындыг болзажок, республика Баштыңы Шолбан Кара-оол чамдык категорияның хамаатыларынга социал төлевирлер тыпсыр ооң мурнунда чурумну хевээр арттырган. Оларга күш-ажылдың хоочуннары, тылдың күш-ажылчылары, келдереткен кижилер, политиктиг репрессиядан когараан кылдыр санаткан кижилер, оларның өг-бүлезиниң кежигүннери хамааржыр. Чаа хоойлу-биле пенсияже үнеринден хамаарылга чокка, эр кижилер 55, херээженнер 50 харлыында чиигелдени алыр эргези хевээр арткан.  
ТР-ниң Чазааның 2012 чылдың февраль 14-те № 73 доктаалы езугаар, ол чиигелдеже коммуналдыг ачы-дуза төлевириниң, хөмүр база одаар ыяш садып алырының, рецепт-биле эм-таң садарының, хөй-ниити транспортунга чоруурунуң чарыгдалдар кезээ кирген. Ай санының төлевир хемчээли чиигелдениң категориязындан хамааржып, 395-ден 945 рубль хире болур.
 Тывада ол пособиени бөгүнде 13303 кижи ап турар, чылдың-на республика бюджединде 120-130 млн. рубль ында көрдүнген. Ындыг-даа болза, Шолбан Кара-оол ону чөптүг деп санаан. «Дошкун агаар бойдуста, экономиктиг амыр эвес байдалда чурттап турар шупту чаңгыс чер-чурттугларым ындыг хамаарылгага төлептиг» - деп, хүлээп алган документини социал четкилерде тайылбырлаан.

Возврат к списку