Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы КЭФ-2018-те: «Енисейниң Сибири» мегатөлевилел – кайы-даа талазы-биле онзагай

Тываның Баштыңы КЭФ-2018-те: «Енисейниң Сибири» мегатөлевилел – кайы-даа талазы-биле онзагай 17.04.2018
"Енисейниң Сибири" төлевилел-биле кады ажылдаарын үш регион дугурушкан. Красноярск крайның губернаторунуң хүлээлгезин күүседип турар Александр Усс, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, Хакасияның Баштыңы Виктор Зимин дугуржулгага атты салганнар.  
Пятницада, Красноярскиниң экономиктиг форумунуң үезинде, Красноярск крайның, Тыва Республиканың база Хакас Республиканың Баштыңнары "Енисейниң Сибири" төлевилел чорудуу-биле кады ажылдаар дугайында дугуржулгада атты салганын, ТАСС-тың корреспондентизи дыңнаткан.  
"Амыдыралдың негелдези апарган "Енисейниң Сибири" төлевилелге бөгүн стартты берген. Экономиктиг төлевилелди боттандырып эгелээниниң бирги базымы ол» - деп, Сибирь федералдыг округда Президентиниң бүрүн эргелиг төлээзи Сергей Меняйло ат салыышкынын тайылбырлаан. 
«Енисейниң Сибири» мегатөлевилел – дыка хөй талазы-биле онзагай. Бирээде, үш регионнуң – Красноярск край, Хакасия база Тываның шаг төөгүден бээр экономиктиг болгаш культурлуг харылзааларын катап ажыдып, байлак курлавырын каш катап көвүдедир. Ийиде, Сибирьге улуг макрорегионну тургузар бирги арга-дуржулга эргелеп-башкарылганың болгаш кады ажылдажылганың чаа аргаларын ажыдар. Ону төлевилел удуртулгазы-биле башкарганы дээре. Россияның делгем хөгжүлде стратегиязының баштайгы төлевилели болур «Енисейниң Сибири» федералдыг эксперттерниң сонуургалын болдурган. Чугаа регионнарның административтиг каттыжыышкынының дугайында эвес. Субъект бүрүзү боду төөгүлүг, национал онзагайлыг, бот-тускайлаң культуралыг. Хөй националдыг федеративтиг Россияның күжү болгаш байлаа ында. Ниитиниң чаагай чоруу дээш регионнарның эрге-ажыын каттыштырарынче кичээнгейни углаан бис» - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол санап турар. 
"Норникель", "Полюстар", СГК, Курагино-Кызыл демир-оруун тудар, Элегес хөмүр-даш чыдынын шиңгээдир, көдээ ажыл-агыйын хөгжүдер улуг инвестиция төлевилелдери "Енисейниң Сибиринче" кирген.  
"Ол төлевилелдерниң хемчээли база регионнар аразында чергелии, чаңгыс улуг төлевилелче каттыжарынга үндезинни берген» - деп, Красноярск крайның губернаторунуң хүлээлгезин күүседип турар Александр Усс «Енисейниң Сибири» төлевилелди таныштырган роад-шоуда чугаалаан. 
Енисейниң Сибири - Красноярск край, Тыва база Хакасия регионнарын кады хөгжүдер улуг төлевилел. Губернаторнуң хүлээлгезин күседип турар Александр Усс ону эрткен чылын саналдап киирген. Россияның президентизи Владимир Путин чаа экономиктиг зонаны тургузар дээн идеяны бо чылдың февральда деткээн.  
Красноярскиниң экономиктиг форуму апрель 12-ден 14-ке чедир болуп эрткен. Аңаа "Россия 2018 - 2024: курлавырларны боттандырып тура" деп теманы ажыткан. Форумнуң стратегтиг информация пантнеру ТАСС болган. 
 ТАСС-тың медээзи-биле

Возврат к списку