Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Кымнар депутаттар болганыл?

Кымнар депутаттар болганыл? 18.09.2013
Кызыл хоорайның соңгулда комиссиязы хоорайның Төлээлекчилер хуралынга сентябрь 8-те эрткен соңгулдаларның төнчү түңнелдерин чарлапкан. Комиссияның даргазы Маргарита Монгуштуң дыңнатканы-биле алырга, бадылаашкынга соңгукчуларның 43 хуузу киришкен, оларның 73,09 хуузу боттарының бадылаашкыннарын «Чаңгыс демниг Россияның» мурнундан депутаттың мандадын кордакчыларга берген. Россияның коммунистери соңгулдага киришкен соңгукчуларның бадылаашкынының 7,23 хуузун, «Чөптүг Россия» 6,01 хуузун алганнар. 26 депутат мандаттарының чээрби дөртү «Чаңгыс демниг Россия» партияның төлээлериниң холдарынга баар, Россия Федерациязының коммунистиг партиязы биле «Чөптүг Россия» партияларның төлээлери бир-бир депутат мандаттарлыг артып каар.
   Чаңгыс мандаттыг 13 округтарга «Чаңгыс демниг Россияның» мурнундан кордакчылар шупту бүзүрелдии-биле тиилеп үнгеннер. Олар дээрге № 1 «Енисей» округка Роман Поманисочкин, № 2 «Школьный» округка Людмила Тас-оол, № 3 «Первомайский» округка Алдын Монгуш, № 4 «Молодежный» округка Владимир Елсуков, № 5 «Мугур» округка Раиса Күжүгет, № 6 «Медицинский» округка Аяс Лопсан, № 7 «Центральный» округка Ольга Хомушку, № 8 «Чүльдүм» округка Светлана Ощепкова, № 9 «Учебный» округка Долаана Калбак, № 10 «Ровенский» округка Эрес Чүльдүм, № 11 «Автодорожный» округка Ирина Казанцева, № 12 «Южный» округка Сылдыс Хертек, № 13 «Правобережный» округка Дмитрий Доңгак соңгаан соңгукчуларның чартыындан хөй бадылаашкыннарын алганнар.

«Чаңгыс демниг Россияның» соңгулдаларга партийжи даңзызынга кирген Владислав Ховалыг, Вера Лапшакова, Дина Оюн, Роберт Доржу, Евгений Чигден дээш өскелерниң аразындан кымнарның холдарынга депутаттың мандаттарын тыпсырын партияның девискээр организациязы өөренип көөр.

Россияның коммунистиг партиязының Тывада девискээр организациязының бирги секретары Николай Белковтуң чугаазы-биле алырга, найысылалдың коммунистерин Кызыл хоорайның Төлээлекчилер хуралынга Анатолий Серен төлээлээр чадавас.

«Чөптүг Россия» партияны кым хоорайның Төлээлекчилер хуралынга төлээлери база билдинмес. Элээн каш кижи депутаттың мандадын кордап турарлар.

Партияларның соңгулда даңзылары-биле кордакчыларның аразындан кым Кызыл хоорайның Төлээлекчилер хуралынга саадаары ам дээрезинде билдинмес деп болур.

Возврат к списку