Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Президентиниң кадет училищезинче дужаар күзелдиг оолдар-биле школаларда белеткел ажылдары уламчылавышаан

Президентиниң кадет училищезинче дужаар күзелдиг оолдар-биле школаларда белеткел ажылдары уламчылавышаан 19.02.2016
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң негелдези езугаар, Кызылдың президентиниң кадет училищезинче дужаап киреринге белеткел ажылдарын көдээ черлерде, өскүстер база хөй ажы-төлдүг болгаш кошкак хандырылгалыг өг-бүлелерниң ажы-төлдериниң ортузунда чорудуп эгелээн. 
  Кызылдың президентиниң кадет училищезинге «Россия Федерациязының дээди өөредилге черинден аңгыда өөредилге албан черлери. Дужаап кирериниң негелделери» темага семинарны эрттирген. Ооң ажылынга Кызылдың президентиниң кадет училищезинче дужаап кирер кандидаттарны белеткээр талазы-биле ажылчын бөлүктү удуртукчузу - Чазак Даргазының оралакчызы Органа Натсак киришкен. 
 Бедик мергежилдиг кадрларны белеткээринге кадет училищезиниң улуг ролюн ол демдеглээн. Кадет училищезинче дужаап кирер күзелдиг өөреникчилерни эки белеткээринге делгереңгей арга-сүмени берген семинарны оганизастааны дээш, өөредилге чериниң удуртулгазынга четтиргенин илереткеш, документилерни шын долдурарынга, эмчи шинчилгезин эртер оолдарга база оларның ада-иелеринге бүгү талалыг арга-сүмени бээрин чагаан. 
  Училищениң ийи чыл дургузунда ажыл-чорудалгазының түңнелдерин начальник Андрей Киселев илеткээш, Россияның Камгалал яамызының өөредилге черлеринче хүлээриниң чурумнарын база дужаап кирериниң негелделерин тодаргай таныштырган. 
 Кызылдың ПКУ 65 кадеттерни – 5, 6 база 7 класстың сургуулдарын чыггаш, 2014 чылдың сентябрь 6-да ажыттынган, а 2015 чылда 66 кадетти хүлээп алганын сагындыраал. Республиканың өөредилге болгаш эртем сайыдының бирги оралакчызы Светлана Ощепкова, өөредилге черинге өөрениксээн кандидаттарның баш бурунгаар шилилгезиниң түңнелдерин, ажылды организастап турда бергедээшкиннерни дыңнаткан. 
  «Орук картазы» езугаар, 2916 чылдың январьдан эгелеп республика школаларында кадет училищезинче дужаап кирер күзелдиг өөреикчилер-биле белеткел ажылдары чоруп турар. Өөредилге организациязынче шилиттинген кандидаттарның баштайгы эмчи шинчилгезин эрттирип, кандидаттарның төнчү даңзызын тургускаш, муниципалдыг кожуун чагыргаларының даргалары бадылааш, ТР-ниң Өөредилге яамызынче киирген. Кандидаттарның даңзызында 1029 оолдар бар, 5 классче – 454, 6 классче – 227, 7 классче – 348 дужаап кирер. 
 КПКУ-же дужаап кирер кандидаттарны белеткээр талазы-биле хемчеглер планын боттандырар ажылчын бөлүктерни муниципалдыг органнарның өөредилге эргелелдеринде база өөредилге организацияларында тургускан. 
 Март-апрельде кандидаттарның чурттап турар черинде эмнелге албан черлеринге эмчи шинчилгези эртер. 2016 чылдың апрельде КПКУ-же дужаар кандидаттарга шенелде шылгалдаларны өөредилге организацияларынга чорудар. 
  Документилерни дужаап турда база шылгалдалар үезинде хүлээп алыышкын комиссияның составынга ТР-ниң Өөредилге яамызының төлээзи – хайгааракчыны киирерин училищениң удуртулгазы-биле дугурушкан.
  Училищеже дужаап кирер күзелдиг кандидаттарга чурумну база негелделерни, эмчи шинчилгезиниң, кандидаттың хуу херээн долдурарының болгаш бээриниң, ниити өөредилге белеткелиниң талазы-биле кирериниң шылгалдаларынга негелделерни, психологтуг тестилерниң чижек айтырыгларының дугайында семинарда тайылбырлаан.

Возврат к списку