Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Апрельдиң ортан үезинде Тывага баштайгы үерлээшкин эгелеп болур

Апрельдиң ортан үезинде Тывага баштайгы үерлээшкин эгелеп болур 05.04.2022 Тывада часкы үрелээшкин – бо үеде хүннүң чугула айтырыынга хамааржыр. Онза байдалдар яамызының ТР-де эргелелиниң дыңнадыы-биле алырга, бо хүнде республиканың хоорай, суурларында сугга алыскан девискээр участоктары чок, үерге удур байдал чогумчалыг бооп турар. 10 муниципалдыг тургузугнуң 18 чурттакчылыг черлеринде 1 муң ажыг бажыңнар сугга алзып болур зонада кирип турар. Ынчангаш коммунал ажыл-агый албаннары айыыл-халапты болдурбазы-биле, “белен чоруктуң” чурумунче кирген. Хөй чылдарның шинчилелдеринден алырга, апрельдиң ортандан азы төнчүзүнден хемнер-сугларның дожу частып батканындан, суг үериниң бирги чалгыы бооп болур. Шак ынчалдыр сугга алзып болур черлерге Каа-Хем (Сарыг-Сеп), Тере-Хөл (Кунгуртуг), Тес-Хем (Шуурмак), Эрзин (Мөрен), Бии-Хем (Туран), Таңды (Сосновка), Чаа-Хөл (Ак-Дуруг), Чөөн-Хемчик (Чадаана, Бажың-Алаак, Теве-Хая), Тожу (Ий), Бай-Тайга (Шуй, Бай-Тал), Чеди-Хөл (Ак-Тал) база Улуг-Хем (Арыскан) кожууннар хамааржыр. Майның ийиги чартыындан июнь ортанга чедир Улуг-Хем, Бии-Хем, Каа-Хем, Хемчик хемнерниң суу көдүрлүп, чурттакчылыг 11 черни: Кызыл хоорайны, Каа-Хем суурну база Оттук-Даш арбанны, Сарыг-Сеп, Дерзиг-Аксы, Элегес, Сыстыг-Хем, Кара-Хөл, Суг-Аксы, Алдан-Маадыр база Кара-Чыраа суурларны таварып болурун синоптиктер сагындырып турар. Республиканың Арга-арыг болгаш бойдус ажыглалының яамызы үер үезинде болгу дег онза байдалдарны чайладырынга 4 503 кижини, 1 032 санныг техниканы, 39 эштир херекселдерни, 141 санныг тускай техниканы хаара тудар. Когараан 12 муң кижини хүлээп, түр үеде чурттадыр 114 пунктуну ажыдары көрдүнген.

Возврат к списку