Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

2019 чылда кызыгаар зоназының чуруму чогумчалыг апаарынга Тываның эрге-чагыргазы бүзүрелдиг

2019 чылда кызыгаар зоназының чуруму чогумчалыг апаарынга Тываның эрге-чагыргазы бүзүрелдиг 11.06.2019
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, июнь 8. /ТАСС/. Тываның Чазаа бо чылын Моол-биле кызыгаар зоназынче кирериниң чуруму чымчаарынга идегеп турар. Петербургтуң делегейниң экономиктиг форумунга (ПМЭФ) киржип тура, субботада регион удуртукчузу Шолбан Кара-оол ТАСС-ка ооң дугайында дыңнаткан. 
Амгы үеде кызыгаар дургаар беш километрниң зоназынга тускай чөпшээрел чокка чорууру кызыгаарлыг. "Бүзүрээр апаар. Ол девискээрлерниң хөгжүлдезинге шимчедикчи күш ол апаар” – деп, Кара-оол ол айтырыгны бо чылын шиитпирлеп болур бе дээн ТАСС-тың айтырыынга ынчаар харыылаан.  
Кижилер ийи кызыгаарның тудушкан черинде беш километрниң зоназынга туруп болбазын ол чугаалаан. Моол-биле кызыгаарда чыдар кожуун төвү Хандагайты дээн ышкаш чурттакчылыг черлерниң хөгжүлдези оон когарап турар. Кижилер болгаш бараан аймаа ол суурну оюп эртип турар.  
"Ындыг суурлар чурттакчыларының ачызында кызыгаар байдалы эки, олар орукту ажаап, чурттар аразының кады ажылдажылгазынга инфрастуруктарны тудуп турар. Кады ажылдажылганың ачы-хавыяазының хажыызында чыдып каап турары чөптүг эвес. Ынчангаш кызыгаар чоогу черлерден кижилер чоруй барбас кылдыр, ону хөгжүдүп сайзырадырынга сонуургалдыг бис” – деп, Ш. Кара-оол демдеглээн.
2014 чылда Россия биле Моолдуң чазактарының аразында дугуржулга езугаар, ол ийи чурттуң хамаатыларынга виза чок чурумну тургускан соонда, "Хандагайты" хыналда-эрттирилге пунктузу таварыштыр аргажылга дөрт катап көвүдээн. Тываны таварты экспорт хемчээли чүс катап, а Моолдан он катап улгаткан.

Возврат к списку