Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Кызылда делегей чергелиг конференция ажылын эгелээн

Кызылда делегей чергелиг конференция ажылын эгелээн 27.04.2021
Тыва Арат Республиканың 100 чылынга база Биосфера шинчилээр Убсу-Нурнуң делегей төвүнүң 30 чылынга тураскааткан «Тыва Республикада эртемниң болгаш инновацияның хөгжүлдезинге «Убсу-Нур экспериментизи» российжи-моол программаның ролю» деп делегей чергелиг эртем-практиктиг конференция апрель 27-де ажылын эгелээн. 
Моолдуң эртемнер академиязының биология институдундан, Россияның федералдыг 2 университединден, Россияның 2 эртемнер академиязындан, Тываның эртем төвүнден, «Убсунур ыйгылаажының» 3 заповеднигинден база өске-даа организациялардан – шупту 18 эртем албан черлериниң төлээлери шуулганынга киришкен. Шуулганның ажылынга РЭА-дан 2 академик, РЭА-ның 1 кежигүн-корреспондентизи, РЭА СС 4 институдунуң директорлары, 17 эртемнер докторлары, 19 кандидаттар олурушкан.
ТР-ниң өөредилге болгаш эртем сайыды Солангы Тамчай конференцияны ажыткан. “Байлак бойдус курлавырлыг база хөй талалыг этнокультуралыг Соңгу Азияның кызыгаар девискээрлериниң турум хөгжүлдези болгаш кады ажылдажыдылгазы (Тыва Республика, Иштики Моол (КУР) база Моолдуң чижектеринге)” чоннар аразының программазының чаа концепциязын боттандырар дугайында чугаа конференцияның сорулгазы болуп турарын ол демдеглээн. 
Тыва Республиканың Баштыңының Администрациязы биле Тыва Республиканың Чазааның Аппарадының удуртукчузу Светлана Ощепкова Тыва Республиканың Баштыңы албан-хүлээлгени күүседип турар Владислав Ховалыгның өмүнээзинден сөстү алган. Биологтуг янзы-бүрү чүүлдерни кадагалап, долгандыр хүрээлелди камгалаар адырда кады ажылдажылганы калбартып, бойдусту хумагалыг ажыглаары Тывага дыка чугула болгаш биосфера шинчилелдери алызы барып республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң тускай программазының эртемге үндезилээн кезээ апаарынга бүзүрелин ол илереткен. Россияның Эртемнер академиязының академиги А.С.Донченкога Тыва Республиканың девискээринде мал ажылын хөгжүдеринге киирген ачы-хавыяазы дээш «Тыва Республиканың эртеминиң алдарлыг ажылдакчызы» хүндүлүг атты тывысканын дыңнаткан.
Тываның эртем төвүнүң директору Чойган Самбыла “Тыва Соңгу Азияда перспективтиг объект база шинчилелдерниң полигону: чаа делегей программазының үндезиннери, потенциалы база эртем эгелээшкини” деп темага кол илеткелди кылган. Россияның Эртемнер академиязының Европа институдунуң герман шинчилелдер төвүнүң улуг эртем ажылдакчызы Александр Котов база Россияның Эртемнер академиязының Сибирь салбырында экономика болгаш үлетпүр бүдүрүлгезин организастаар институттуң биче эртем Айдыс Темир-оол база илеткелдери-биле таныштырган. 
Делегей чергелиг эртем-практиктиг конференция апрель 29-ка чедир ажылын уламчылаар.

Возврат к списку