Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывага арага аймаа садарынга чөпшээрел алыры нарыыдаар

Тывага арага аймаа садарынга чөпшээрел алыры нарыыдаар 31.05.2018
Республиканың Чазаа спирт садыгжылары өзек капиталын эвээш дизе үш катап көвүдедирин хүлээндирген хоойлу төлевилелин Дээди Хуралче киирген. 
Хоорайда садыглыг бүдүрүлгелерге 500 муң рубль болурун ында доктааткан. А көдээ черде арага садыгжыларының өзек капиталы 300 муң рубль болуру албан.  
Тывада арага продукциязы садып турар бүдүрүлгелерге өзек капиталдың түңү амдыгаа дээр 100 муң рубль болуп турарын сагындыраал. «Тыва Республиканың девискээринге арага продукциязын үүрмектеп садарын күрүнеден таарыштырар дугайында болгаш арага продукциязын ажыглаарын (ижерин) кызыгаарлар дугайында» хоойлуга өскерилгени киирерин ведомство саналдаанын, Ажыл-чорудулганың чамдык хевирлерин лизенциялаар болгаш хайгаараар албанның удуртукчузу Чечек Шапошникова тайылбырлаан. 
Россияның шупту регионнарындан Тывада ол түң эң-не эвээш. Чижээ, арага садар күзелдиглерге кожа Хакасияда - 150 муң рубль, Чечняда – 250 муң, Санкт-Петербургда – 500 муң, Москвада, Новосибирскиде, Якутияда – 1 млн. рубль өзек капиталды доктааткан.
Республика чазааның элээн каш чылдарда чорудуп турары арагага удур кампаниязы-биле холбаштыр, өзек капиталдың хемчээлин өстүрер деп шиитпирлээнин Шапошникова тайылбырлаан. Арага продукциязын бүдүрген база садып-саарган хемчээлин контрольдаар ЕГАИС-алко чаңгыс аай күрүнениң информастыг система аргазы-биле боттандырган хемчеглерни уламчылаар дээш, ону көвүдеткен. Россияда ону кииргени-биле чергелештир, спирт садарының чурумун хажыткан бүдүрүлгелерге торгаал онаарының хемчээли база өскерилген. Бөгүнде ол адырда эң эвээш торгаал 150 муң рубль. Садыг организацияларының өзек капиталы торгаалды төлээрин магадылаар ужурлуг. 
Өзек капиталдың хемчээлин улгаттырганы, арага садарынга чөпшээрел алыр дээн кордакчыларның санын эвээжедип, база ол ышкаш арага продукциязын садып турарларның санын кызырар деп, албанның специалистери санап турар. Бир эвес парламент капиталды улгаттырар дугайында чаа негелдени деткиптер болза, бөгүнде арага садып турар 80 сайгарлыкчыга база 157 садыгга ол хамааржыр. 
Бир эвес хоойлуже эдилгени киириптер болза, ЕГАИС-алко-биле ажылдаар чурумну хажыткан база база спирт садарының регионда кызыгаарлаашкынын үрээн шынчы эвес садыгжылар – 20 хире киржикчи арага рыногундан үнер апаар.

Возврат к списку