Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

“Культура” национал төлевилел күүселдези-биле Чыраа-Бажы суурда көдээ Культура бажыңын чаарткан

“Культура” национал төлевилел күүселдези-биле Чыраа-Бажы суурда көдээ Культура бажыңын чаарткан 24.12.2022

2022 чылда «Культура» национал төлевилел күүселдези-биле, Тыва Республиканың көдээ черлеринде - Өвүр кожууннуң Саглыда, Кызыл кожууннуң Каа-Хем, Чөөн-Хемчик кожууннуң Чыраа-Бажы суурларда Культура бажыңнарынга капитал улуг септелгени бо чылын кылып дооскан. Федералдыг бюджеттен республика бюджединден кады акшаландырыышкын-биле 38 ажыг млн рубльди программа күүселдезинче тускайлаан.

1500 кижи чурттакчылыг Чыраа-Бажы суурда, 1964 чылда туттунган көдээ культура бажыңынга бо чазын септелге ажылдары эгелээнин сагындыраал. Ажыы-биле чугааларга, совет үеде туткан оран-саваны тудугжулар таныттынмас кылдыр бүрүнү-биле чаарткан: таваан немей кудуп, адаккы ыяштарын солуп, ыяш ханаларын быжыглаан, одалга системазын, шалаларын, дээвиирин бускаш, чаа материалдар-биле кылган, үнер-кирер, иштики эжиктери ам чаа, ханаларны база дээвиирин гипстиг картон-биле шыпкаш, иштики шеверлел ажылдарын кылган, чырык удазыннарын чаарттынган, өрт медээчизин салып, чаа декпени тудуп, даштын чылыглаан. Ынчангаш ноябрь төнчүзүнде Культура одаанче чылыгны киирген.

2022 чылдың декабрь 23-те чаартынган көдээ Культура бажыңын байырлыы-биле ажыткан. Чыраа-Бажы суурнуң улуг-бичии чону тудугжуларга четтиргенин илередип, өөрүшкүзүн үлешкен.


Возврат к списку