Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

ХК болгаш ОБ талазы-биле бүгү-российжи штабтыг белеткел план езугаар эрткен

ХК болгаш ОБ талазы-биле бүгү-российжи штабтыг белеткел план езугаар эрткен 04.10.2023

РФ-тиң бүгү федералдыг күүсекчи эрге-чагырга органнарынга база субъектилеринге Россияның ОБЯ удуртулгазы-биле штабтыг өөредилге болуп эрткен. Чер-черлерде арга-күштерниң айыттынган хөделиишкиннерге, ооң иштинде чурттакчы чонга чарлап дыңнадыр айтырыглар талазы-биле беленин хынаары - өөредилгениң кол сорулгазы болган.
Тыва Республиканың хамааты камгалал болгаш онза байдалдар албаны белеткел штаттыг чурумга эрткенин, планнаттынган хемчеглер күүсеттингенин илеткээн. Өөредилге чорудуу-биле бөгүн чурттакчы чонга чарлап дыңнадыр системаны база хынаан. Тус чернии-биле 10.43 шак турда, бүгү чурттуң девискээринге сиреналар болгаш громкоговорительдер эдип эгелээн. Тывага чарлап дыңнадыр системаны хынаан.

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг чурттакчы чонга айыылдың азы онза байдалдар бооп болурун дыңнадырда ажылдадыр системаны хынаары-биле дыңнадыг системазын ажылдадыптарга, чаңгыс чер чурттугларындан сүрээдеп, девидевезин дилээн турган.

Ындыг хемчеглерни эрттирери – онза байдалдарда удуртулга органнарын болгаш чурттакчы чоннуң хөделишкиннерин белеткээри делегейде анаа практика болур. Штабтыг белеткел үезинде, бойдус болгаш техногенниг байдалдыг онза байдалдарны чайладырынга республиканың онза байдалдар албанының, аварийлиг-камгалал албанының, хамааты камгалал хемчеглериниң күүселдезин хандырар штаттан дашкаар бөлүктерниң ажылын болгаш арга-күштерин хынап көрген.

Хамааты чурттакчылар бөлүүнге хамааржыр организацияларның ажылчыннарын чайладып көжүрер хоорай объектилеринге практиктиг хөделиишкиннерни чорудуп, подвалдар болгаш өске-даа ханы черлерже чажырарының, айыылдыг черлерден кижилерни үндүрериниң, ол черлерни агаарладырының хемчеглерин катаптаан.

Күүсекчи эрге-чагырганың территориалдыг, федералдыг болгаш регионалдыг органнарының, хамааты камгалал албаннарының арга-күштерин болгаш дериг-херекселдерин өөредилгеже хаара туткан. Өөредилге үезинде 173 кижини база 46 техника аймаан киириштирген.


Возврат к списку