Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңының Кубогун моол мөге чаалап алган

Тываның Баштыңының Кубогун моол мөге чаалап алган 11.09.2017
Эрткен дыштаныр хүннерде эң-не солун спортчу хемчеглерниң бирээзи «Тыва Республиканың Баштыңының кубогу» дээш тыва хүрешке делегей маргылдаазы болганы чугаажок.  
 Сентябрь 9 база 10 хүннеринде, Кызылда «Хүреш» стадионунга, хүрешти хөй санныг аарыкчылар көрген. Баштайгы хүнүнде, сентябрь 9-та команда аайы-биле, «хана ханага» хевир-биле 8 чыынды команда тудушкан. Тываны 5 команда төлээлээн: 1, 2, 3 дугаарлыг база Улуг-Хем, Чаа-Хөл кожууннардан мөгелер командалары. А Моолду Завхан база Убса-Нур аймактарның мөгелери төлээлээн. "Моол-Тыва" деп мөгелерниң каттышкан командазы база бар.  
 "Ийи дугаар чыл тыва хүрештиң делегей чергелиг маргылдаазын деткикчилер дузазы-биле эрттирип тур бис. Маргылдааның ылгалы – команда аайы-биле хүрежир. Коллективтиг билчилгелиг, бир дем хевирлеттинер. Оон аңгыда кожа-хелбээ Моолдан команданы чалаары албан. Ынчангаш маргылдаа дыка солун!» - деп, Тываның Баштыңы бодунуң блогунда бижээн. 
Чидиг демиселдиң түңнелинде, дөрт күштүг командаларның санынче Улуг-Хемниң база Завхан аймактың мөгелери кирген. Төнчү салыгда Моолдуң Убса-Нур аймаа-биле Тываның 1 дугаар командазы ужурашкан. 1 деп баштайгы, тиилекчи дугаарлыг команда бодун шынзыдып, бирги хүннүң тиилекчилери болган.  
Команданың составында республиканың шыырак мөгелери: Чаан мөге Сайын-Белек Тюлюш, Арзылаң мөге Айдамир Монгуш, Начын мөгелер Айдың Отчурчап биле Сылдыс Монгуш, Улуг-Хемден Айдың Монгуш кирген. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол оларның чайынналчак тиилелгезин демдеглээш, командага шаңнал кылдыр 300 муң рубль акшаны тывыскан.  
Сентябрь 10-да маргылдааның тулган чемипионун илередир хүреш болган. Аңаа 76 мөге хүрешкен. Моол мөгелер хүрешти улам солун болдурган. 13 моол мөгениң 8-зи күрүне болгаш аймак аттарлыг. Намсрайжап Батсуурь биле Пурев Бурентогс – Моол күрүнениң Арзылаң мөгелери болза, а артканнары аймак Чааны, Арзылаңы, Хартыгазы хүндүлүг аттарлыг. 
Төнчү салыгда Тыва Республиканың Начын мөгези Айдың Отчурчап биле Моол күрүнениң Арзылаң мөгези Намсрайжап Батсуурь арткан. 
Моол мөге 2014 чылда Моолдуң Наадымга шүгген, эрткен чылын эң шыырак 4 мөгениң санынче кирген. Бо удаа Н. Батсуурь Тываның Баштыңының Кубогун чаалап алгаш, 100 муң рубль хемчээлдиг акша шаңналынга төлептиг болган. Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол шаңнал кирген мөгелерге байырны чедирип, суй-белектерни тудускан.  
Айдың Отчурчап эрткен чылын, 2016 чылдың сентябрь 16-да эрткен «Тыва Республиканың Баштыңының кубогу» дээш тыва хүрешке делегей маргылдаазынга тиилээн. Ынчан ол Тываның Арзылаң мөгези Сайын-Белек Тюлюштү ашкан. Ол хүреш Сайын-Белекке база уттундурбас маргылдаа болган. Моолдуң ат-алдарлыг шыырак мөгези Пурев Бурентогсту ужургаш, «Тыва Республиканың Чаан мөгези» хүндүлүг атты алган. 
Ол маргылдаага 77 мөге хүрешкен. Спорттуң хөгжүлдезинге идигни берип, аарыкчыларның ажыктыг дыштанылгазын организастаары-биле Тываның Баштыңының Кубогу дээш маргылдааны чыл санында эрттирип эгелээн. Тываның Чаан мөгези Эрес Кара-Сал хүрешкен болза, моол мөгеге тиилелгени бербес турган бис деп, дыка хөй кижилер санап турар. Республиканың шыырак мөгези ол хүннерде Якутск хоорайның 385 чылын байырлаан хемчеглерге киржип, тыва хүрешке база якут хапсагайга тиилээш, алдын медальдарны чаалап алган.  
Сентябрь 10-да, Кызылга хоочуннар хүрежи база болуп эрткен. 45-55 харлыг хоочун мөгелер аразынга Тываның Арзылаң мөгези Маадыр Монгуш, а 55 хардан өрү назылыг шыырак мөгелер аразынга Кызыл кожуундан Владимир Монгуш шүглүп үнгеннер. Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол аныяк-өскенге үлегер-чижээн көргүзүп чорууру дээш хоочун мөгелерге байырны чедирген.

Возврат к списку