Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Шолбан Кара-оол: «Үстүү-Хүрээ» фестивалы демократчы чоруу-биле сонуурганчыг

Шолбан Кара-оол: «Үстүү-Хүрээ» фестивалы демократчы чоруу-биле сонуурганчыг 29.07.2015
  Шолбан Кара-оол: «Үстүү-Хүрээ» фестивалы демократчы чоруу-биле сонуурганчыг Үстүү-Хүрээ» дириг хөгжүм болгаш чүдүлге фестивалы бөмбүрзектиң бүгү булуңнарындан хард-роктан эгелээш этнога чедир хөгжүмнүң аңгы-аңгы угланыышкыннар болгаш хевирлериниң күүседикчилерин чаңгыс черге чыгган демократчы чоруу-биле сонуургалды хаара туткан байырлал-дыр – деп, соцчеткилерде Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң бодалын илереткен. – Тываның көшкүн культуразының өзээн тургускан сыгыт-хөөмейи бурунгу мал ажыл-агыйының байырлалында сиңниккен болгаш фестиваль-биле сырый холбажып, онзагай харылзааны тургускан. Хөгжүмнүң байырлалы-биле сеткилдиң ханызындан бүгүдеге байырны чедирдим! Интернационалчы сеткил-хөөннү болгаш бот-боттарының демнежилгезин база катап эскерип көргенимге өөрүдүм. 
 Фестивальдың киржикчилери шупту тарап чанган. Ооң түңнелдериниң дугайында материалдарын журналистер үндүрүп эгелээн. «Фестиваль «Устуу-Хурээ»: Тува - космос – транзит» деп чүүлдү Сергей Мезенов newslab.ru-да парлаан.
 «Үстүү-Хүрээ» фестивалы, бирги ээлчегде, хөгжүм дугайында эвес-даа ышкаш деп, чигзиниг ала чайгаар тургустунуп келир. Стадионда концерттерге чаңгыс-даа көзүлбээн бол, аңаа тургаш космоска четкен-биле дөмей сеткили ханган кижини дилээри, берге эвес. Чаа туттунган стадионнуң сценазында хөгжүмнүг эклектика – сагыш-сеткилдиң хөөнүн сөстер-биле дамчыдары берге бүзээлел Чадаананы каш хонук дургузунда бүргей алган. Фестиваль программазының кол кезээнде «хороо» езулалы кирип турар. Сөөлгү хүнде даң бажында, Чадаана хемниң эриинде фестивальдың майгыннар лагеринге шупту чыглып алгаш, катап туттунган Үстүү-Хүрээ хүрээже 10 хире километрни чадаг кылаштажыр коллективтиг үнүүшкүн болур. Онзагай чүве-даа чок, бир-ле черже чадаг четкеш кээри – чаңчыл болу бээр. 
  Шак-ла ындыг хевирлиг чүүлдер «Үстүү-Хүрээге» бо-ла болгулаар –даң бажында хемге чунуп алыры, лагерьде кежээки одаг - чуртталгада болуп турар анаа-ла чүүлдер эвес, а ханы уткалыг, тускай шажынчы практика апаар. Одаг чанынга олуруңда, ынаар караңгы черден португал чоннуң ырызын ырлаан үн бир онза дыңналып кээр. Стадиондан үнүп келириңге, карак чылчырыктаар сылдыстарлыг дээр сээң бажың кырында бо. 
 «Үстүү-Хүрээде» ындыг онзагай үелер кристалл дег арыг тода болгаш бир-ле кайгамчык күштү бээр. Аңаа тыва үе-даа, организастыг элдеп чүүлдер-даа чагыртпас – чылдан чылче фестивальче кижилер ол дээш барып турар боор деп бодал төрүттүнер» - деп, автор бодалдарын илереткен. 
  «Үстүү-Хүрээ-2015»-тиң дипломантылары: 
 «САКСА» (Чадаана) – эң эки ыры-хөгжүм ансамбли; 
 «Shake» (Новосибирск) – эң эки хөгжүм коллективи; 
 «Оргаадай» (Кызыл) – фестивальдың дебюду; «Жимолость» (Красноярск) – фестивальга шынчызы;
 «Кеңгирге» (Чадаана) – фестивальдың идегели; 
 «Loud» (Кызыл) – эң эки акустика төлевилели; 
 Рёхей Тирада (Япония) – культураларның каттыжылгазы; 
 Монгуш Мөңгүн-оол (Чадаана)– тулган чаңгыстың күүселдези; 
 “Shadow Craft” (Абакан) – фестивальдың эң эрестиг төлевилели; 
 «Тыва» (Кызыл) – профессионал күүселде; 
 «Le Suldemates» (США/Франция) – эң-не өңгүр-чараш көргүзүглүг күүселде; 
 «Салчак» студиязы (Кызыл) – фестивальдың ажыдыышкыны; 
 «Алтай Кай» (Алтай) - ёзу-чаңчылдарга шынчызы; 
 «Тайга сыны» (Бай-Тайга) – мерген болгаш ээлдек күүселде; 
 «Шкатулочка» (Красноярск) – салгал дамчаан тулган фольклор. 
 Тускай шаңналдар: 
 Монгуш Мөңгүн-оол (КТРК "Тыва"); 
 Ай-Кыс Кыргыз, "Студия Салчак" ("Тоджа Тур" КХН);
 Мёдова Майя, Москва хоорай ("Тоджа тур" КХН); 
Рихей Тирада, Япония («РТ-ниң туризмниң информация төвү» КБА); 
"Тыва" ансамбли («РТ-ниң туризмниң информация төвү» КБА).

Возврат к списку