Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның найысылалынга «Күрүне ачы-дуза чедирилгезиниң десантызы» акция эртер

Тываның найысылалынга «Күрүне ачы-дуза чедирилгезиниң десантызы» акция эртер 09.08.2017
 Кызылда «Хоорайыңда күрүне ачы-дуза чедирилгезиниң десантызы!» акция эгелээн. 
 Акцияның сорулгазы – чогуур документилер болгаш справкалар алырда артык шаптараазыннар чок күрүне ачы-дуза порталын нептередири болур.  
 Август 11-де, 13 шакта, Кызылдың арбадынга күрүне ачы-дуза чедирилгезиниң десантызы ажылын эгелээр. Акция киржикчилериниң бирги доктаамы ол. Электроннуг хевирге ачы-дуза көргүзүп турар Информатизация болгаш харылзаа яамызы, күүсекчи эрге-чагырганың регион болгаш федералдыг органнары кирген «Күрүне ачы-дузалары белен апарган» деп төлевилел офизи — акцияның организаторлары. 
 Күрүне ачы-дузаларының чаңгыс аай порталындан ачы-дуза алырының эптиин болгаш ажыктыын акцияның киржикчилери тайылбырлаар. Порталда хуу кабинеди чок, күзелдиг кижи бүрүзү бүрүткелди эртип азы ону катап ажыттырып ап болур. Специалистер хереглээн ачы-дузаны алырынга дузаны кадар. 
 ТР-ниң Информатизация болгаш харылзаа яамызы конкурстарны эрттирер, ооң түңнелдери-биле тиилекчилерни илередип, шаңналдарны тыпсыр. Конкурстарның утказы мындыг: мөөрейниң киржикчизи порталдан электроннуг хевирге эң хөй ачы-дузаны кыска үе иштинде алыр. Оон яамының -minsvyaz@rtyva.ru адрезинче база https://vk.com/minsvyaz_rtyva арынче бодунуң хуу кабинединиң скриншодун боду дыңнадыр, ында ачы-дуза дээш чеже чагыг кииргени көстүп турар.  
 Конкурсче чагыгга «Күрүне ачы-дуза алыкчыларының конкурузунга киржир дээш» деп айтып каар. Август 11-де флешбомда тиилекчини тодарадыр.  
 Флэшмобнуң киржикчилерин конкурстан аңгыда танцылар, оюннар дээш, өске-даа солун чүүлдер манап турар. Күрүне ачы-дуза чедирикчилериниң десантызы республиканың кожууннарынче оруун уламчылаар.  
Информатизация болгаш харылзаа яамызының албан езузунуң интернет курлавырлары: http://minsvyaz.rtyva.ru/, https://vk.com/minsvyaz_rtyva база https://www.facebook.com/minsvyazrt/ таварыштыр десантының кайда чоруп турарын билип ап болур.

Возврат к списку