Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва чылыг шынарынга хыналданың чаңгыс аай хүнүнде каттышкан

Тыва чылыг шынарынга хыналданың чаңгыс аай хүнүнде каттышкан 24.10.2018
Октябрь 25-те, четвергде, чылыг шынарынга хыналданың чаңгыс аай хүнүн эрттирер.
Сибирьниң генерация компаниязының специалистери телефон дамчыштыр чылыгга мониторингини кылыр. Кызыл, Абакан, Минусинск база Черногорск хоорайның чурттакчылары чылыг хандырылгазының шынарының дугайында чугаага киржип болур. СГК энергетиктеринче октябрьның 25-те 14:00 шактан 16:00 шакка чедир «изиг шугумнуң» дараазында телефоннарынче долгап болур: Кызылда – 8 (39422) 9-18-00; Абаканда - 8 (3902) 28-58-55; Минусинскиде - 8 (39132) 5-24-17. 
Энергетиктер бажыңнарда температуралыг чурумга, хереглекчилерни чылыг берикчилери-биле дорт төлевирже шилчидеринге, чылыг болгаш изиг суг дээш төлээриниң чурумунга хамаарышкан айтырыгларга, өрелерни судче киирбес кылдыр айтырыгны дугуржур дугайында тайылбырны бээр. Чылыг хереглекчилери-биле башкарыкчы компанияларның аразында таптыг билчиишкин чок болганындан, ачы-дузаның шынарынга таарышпаанының кол чылдагааны ында болуп турары, хоорайжылар-биле чугаа үезинде билдинген. СГК-ның специалистери хыналданың чаңгыс аай хүнүн эрттирип, ол айтырыгны шиитпирлээр бодалдыг. Одалга сезонунуң дургузунда, чылда ийи катап эрттирип турар хыналданың чаңгыс аай хүнүнде, энергетиктер хоорайжылардан дыңнадыгларны дорт хүлээп, чылыг чедишпезиниң хомудалдары кирген шупту адрестерни хынап турарлар. 
 Тайылбырлыг медээ  
«Сибирьниң генерация компаниязы» (СГК) бөлүк – Тыва Республиканың, Алтай крайның, Кемерово облазының, Красноярск крайның, Хакас Республиканың девиксээринде бодунуң ажыл-чорудулгазын боттандырып турар энергетиктиг холдинг. Бизнестиң кол хевирлери – чылыг болгаш чырык энергиязын бүдүрери, хереглекчилерге чылыгны болгаш чылыг сугну дамчыдып, чедирери. Бөлүктүң составында ниитизи-биле 7 870 МВт чырык күчүлүг база шакта 15612 Гкал чылыг күчүлүг 4 ГРЭС, 1 ГТЭС база 12 ЧЭТ, 4956 км узун чылыг четкизи, септелге болгаш сервис компаниялары, Красноярскиниң башкарыкчы улуг компаниязы бар. СГК-ның станциялары Сибирьде энергосистеманың 17-20 хуу чылыг болгаш чырык энергиязын бүдүрүп турар. Бөлүктүң компанияларында 20 муң кижи ажылда хаара туттунган.

Возврат к списку