Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы күрүне деткимчезин бээри-биле малчыннардан документилер хүлээп алыышкынын эгелээн

Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы күрүне деткимчезин бээри-биле малчыннардан документилер хүлээп алыышкынын эгелээн 12.01.2023

2023 чылда күрүне деткимчезин бээри-биле малчыннардан документилер хүлээп алыышкынын январьның 10-дан эгелээн. Муниципалдыг тургузугларда көдээ ажыл-агый эргелелдери араттарның документилерин февраль 28-ке хүлээр.
ТР-ниң Көдээ ажыл-агый яамызының бо чылын чарлаан бирги деткимчези мал ажыл-агыйының чамдык адырларында бүдүрүлгениң кезек чарыгдалдарынга субсидияны бээринче угланган.
Иви болгаш сыын ажыл-агыйларын хөгжүдеринче, уксаалыг мал ажыл-агыйын деткииринче, сарлыктар болгаш тевелерниң төрүүр баш санын өстүреринче, төрүүр хой болгаш өшкүнү, мал-маганның чамдык хевирлерин (кошкарлар, хуналарны) азырап өстүреринче субсидияны бээр. Оон аңгыда эъткир чылгы мал ажыл-агыйын хөгжүдеринче база мал ажыл-агый адырында көдээ ажыл-агый камгаладылга керээзи-биле санашкан камгаладылга акшазын эгидеринче дузаламчыны ап болур.
Субсидиялар бээриниң негелделерин, кордакчылар кандыг документилер чыырын Тываның Көдээ ажыл-агый яамызының дараазында шөлүглелинден тодаргайы-биле билип ап болур: https://mcx.rtyva.ru/events/22618/
Яамының сан-чурагайы-биле алырга, эрткен чылын республиканың 1088 малчыны 146 млн. 112 муң рубль ниити түңнүг күрүне деткимчезин алган. Мал ажыл-агыйының аңгы-аңгы угланыышкыннары-биле 11 аңгы субсидияларны хувааган. Чижээ, Тожу кожууннуң «Шулун» КБК-ның иви ажыл-агыйын хөгжүдеринче үндүрген чарыгдалдары эгиттинген. 227 арат эъткир чылгы мал ажыл-агыйын хөгжүдеринге дузаны алган. Төрүүр хой болгаш өшкү азыраарынга деткимче эң хереглелдиг болган. Ону 498 малчын алган.


Возврат к списку