Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Чаңгыс-даа аштырыышкын чокка...

Чаңгыс-даа аштырыышкын чокка... 17.11.2014

Бо чылын прокурорлар шыдыраага, чиик атлетикага, сугга эштиринге, мини-футболга күжүн шенешкеннер.

РФ-тиң Чиңгине прокурорунуң оралакчызы спартакиаданы хаап турда, ооң киржикчилеринге Чоннуң чаңгыс деминиң хүнү-биле болгаш про­куратура органнарының ажыл­дакчыларының спартакиадазының доозулганы-биле байыр чедирген. Бо чылдагы спортчу маргылдааларның кол утказы — спортчу эки чаңчылдарны катап эгидери болгаш амыдыралдың кадык овур-хевиринче прокурорларны хаара тудары деп демдеглээн. Оон аңгыда Россия Федерациязының Президентизиниң чарлыын езугаар киирген ГТО комплекизиниң чамдык хевирлериниң күүселдези база болган деп айыткан.

Маргылдааларга РФ-тиң Чиң­гине прокуратуразының төп аппарадының, федералдыг бүгү округтарының прокуратураларының, Краснодар крайның чыынды командалары киришкен. Крым федералдыг округтуң спортчулары бо чылын бир дугаар ойнааннар. 

Маргылдааларның түңнели-биле ниити команда санынга При­волжье федералдыг округтуң спортчулары — 1-ги черни, Уралдың — 2-ги черни, мурнуу федералдыг округ — 3-кү черни ээлээн. Эрткен чылын 3-кү черни ээлээн Сибирьниң федералдыг округу бо чылын дөрткүзүнге четкен. Ынчалза-даа округ эр улус аразынга дүрген ойнаар шыдыраа талазы-биле тиилекчи болган. СФО-нуң төлээзи Игорь Шрамов бирги одуругну ээлээн. Херээжен 11 шыдыраачыларның аразындан бистиң чаңгыс чер-чурттуувус Валерия Кууларга (Сибирьниң федералдыг окру­гу) чедер кижи чок болган. Ол түңнел оюнга чедир чаңгыс-даа аштырыышкын чок келгеш, Чиңгине прокуратураның төлээзи Ирина Баканованы тиилээш, бирги черни ээлээн.

Василий Кривдик,

Тыва Республиканың про­куро­рунуң улуг дузалакчызы.


Возврат к списку