Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва чаңгыс чылдың бюджет планнаашкынынче катап кирер

Тыва чаңгыс чылдың бюджет планнаашкынынче катап кирер 05.10.2015
 Тываның ээлчеглиг бюджедин үш чыл бурунгаар эвес, а чаңгыс чыл кылдыр киирген. Чурт деңнелинде, ол ышкаш регионнарда үш чылдың саң-хөө планын хевирлээриниң дугайында чурумнуң чорудуун соксатканы-биле, 2016 чылда бюджет төлевилелиниң онзагайының дугайында федералдыг хоойлуга дүүштүр, республиканың чазаа ындыг шиитпирни хүлээп алган. 
 Чаңгыс чылдың бюджединче шилчиири бюджет параметрлерин тодарадырда саннарның тодаргай эвес чүүлдерин болдурбазынга база саң-хөө болгаш чиг-эт рыногунда турум эвес байдалда бюджет системазының дең эвес чоруун эвээжедир деп, Тываның саң-хөө яамызы тайылбырлаан. 
  Республиканың саң-хөө яамызы чаңгыс чылдың бюджедин ажылдап кылыр болгаш бадылаар дугайында регион хоойлузунуң төлевилелин чөпшээредири-биле ТР-ниң Дээди Хуралынче чоруткан. Парламентиге көөрү-биле чаа бюджетче өскерилгелерни киирерин элээн орай хуусааже хоойлу төлевилели соңгаарлаткан – ооң мурнунда документини ноябрь 1-ге чедир киирер турган болза, ам ноябрь 25-ке чедир депутаттарже чорудуп болур. «Амгы үеде саң-хөө хоойлузунуң төлевилелин шынарлыг белеткээри-биле чаа хуусааларны киирген» - деп яамы тайылбырлаан. 
 Бюджет чорудуунда ындыг хевирлиг өскерилгелерни тус черниң бот-башкарылга органнарынга киирерин саналдаан – бюджет планнаашкынын ортумак хуусаадан чаңгыс чылдыынче шилчип, төлээлекчилер хуралынга бюджеттиң төлевилелин ноябрь 15-ке эвес, декабрь 1-ге чедир киирер.

Возврат к списку