Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Шагаан-Арыгда шупту социал албан черлерин база хөй аалдыг бажыңнарны чылыгда кошкан

Шагаан-Арыгда шупту социал албан черлерин база хөй аалдыг бажыңнарны чылыгда кошкан 12.03.2024

Москвадан база Сибирь регионнарындан Тывада эккелген модульдуг котельнаяларның ачызында, хоорайның социал ужур-дузалыг 20 албан черинде база хөй аалдыг 62 бажыңнарның шуптузунда чылыг хандырылгазын катап тургускан. Амгы үеде чылыг берикчизин өйлеп-таарыштырар ажыл чоруп турар. Одаар чүүл бээр шууштурулга шугумун катап ажылдатканындан, үшкү котел чылыгны берип эгелээн.

Мобильдиг котельнаялар-биле кады ЧЭТ одалга сезону доозулгужеге хоорайны чылыг-биле хандырар.
- Чылыг берикчизи графикке дүүштүр ажылдап турар. Чылыг берикчизинде 60 градус. Хоорзада – + 49 база 53. Шупту бажыңнарже чылыгны берген. Ам системаны изидер, оон чамдык хоорзаларда бичии чүүлдерни эдер. Шупту социал албан черлери чылыгда коштунган, объектилер чылып эгелээн – деп, ТР-ниң одалга болгаш энергетика сайыды Эдуард Куулар дыңнаткан.

ЧЭТ-те болуушкуннуң уржуктарын чайладырынга, модульдуг котельнаяларны эптеп, ажылдадырынга, өске черлерден специалистерни ашкарып-чемгереринге, чурттакчыларны түр үеде чурттаар черлерге хүлээп алырынга 300 ажыг кижи үлүүн киирип, дузалашкан. Энергетиктер, тепловиктер, сайгарлыкчылар, эмчилер, өөредилге, культура, спорт ажылдакчылары, бизнес төлээлери база волонтерлар база өске-даа кижилер дүн-хүн дивейн ажылдааннар. Бүгү ажылдарже 80 хире санныг техниканы хаара туткан.

- ОБ уржуктарын чайладып, хоорайның доңарын болдурбаан бис. Чылыгны берген. Берге болгаш улуг ажылга киришкен шупту кижилерге четтиргеним илереттим. Чаңгыс чер чурттугларымга болгаш өскээртен келген специалистерге база – деп, республика баштыңы Владислав Ховалыг бодунуң блогунда бижээн.

Боттарның чаңгыс чер чурттугларынга дузалажыр дээш республиканың өске кожууннарындан база улус келгилээн. Чеди-Хөл кожууннуң баштыңы Алексей Сазан-оол 2012 чылда Чеди-Хөлдүң ЧЭТ-инге аварияның уржуун чайладырынга киржип турган болгаш, мындыг байдалдарда ажылдаар арга-дуржулгазы бар.
- Аар уржуктарны болдурбас, азы хөй аалдыг бажыңарның иштики инженер чекилерин, квартал иштинде четкилерни доңурбас дээш, Шаган-Арыг хоорайда дузалажып чедип кледивис – деп, чеди-хөлчү чугаалаан.

Өске регионнардан (Хакасия, Красноярск край, Новосибирск облазы, Кузбасс база Москвадан) 155 кижи составтыг 18 бригада база регионалдыг аварийлиг- катап тургузуушкун бригадалары техногенниг аварияның уржуктарын чайладырынга дузазын көргүзүп турар.


Возврат к списку