Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

2017 чылдың август 13-15 хүннеринде малчыннарның «Наадым» база Тыва Республика хүнүнге тураскааткан кол хемчеглерниң ПЛАНЫ

2017 чылдың август 13-15 хүннеринде малчыннарның «Наадым» база Тыва Республика хүнүнге тураскааткан кол хемчеглерниң ПЛАНЫ 11.08.2017
 Август 13-те
  - Малчыннарның «Наадым» база Тыва Республика хүнүнге тураскааткан муниципалдыг тургузуглар аразынга команда аайы-биле шыдыраа маргылдаазы – Тос-Булакка, 10.00 шакта;
 - Тыва Республиканың школачыларынга база уругларга «Тыва – мээң төрээн черим!» культура-өөредиглиг программа - Тыва Республиканың Алдан-Маадыр аттыг Национал музейинге, 10.00 шакта;
- «Республикавыс төөгүзүнүң дугайында» деп номнар делгелгези - А.С. Пушкин аттыг Национал библиотека;  
- «Наадым» национал байырлалга база Тыва Республика хүнүнге тураскааткан ча адарынга Тыва Республиканың чемпионады - «Хүреш» стадиону, август 13-14-те, 10.00 шакта; 
- Суг волейболу – Советтиг Тываның 5 чылы аттыг стадионга, 11.00 шакта;  
- Республика хүнүнге тураскааткан спорттуң берге, айыылдыг хевирлеринге Тыва Республиканың бирги чери дээш маргылдаа – Советтиг Тываның 5 чылы аттыг стадионга, 11.00 шакта;  
- ТАР-ның 96 чылынга тураскаадып, Хамааты дайынының база хувискаалдың маадырынга сактыышкын-митинг – Таңды кожууннуң Кочетов суурда музей шөлүнге 11.00 шакта; 
- «I тургузукчу съезд» төөгү кичээли - Таңды кожууннуң Кочетов суурда музейге 11.30 шакта;  
- Тыва Республиканың малчыннар съездизи – 13.00 шакта;  
- Элезинден «Малчын турлаг» деп чогаадыкчы ажылга өг-бүле мөөрейи – ТР-ниң Культура болгаш дыштанылганың Национал парыгында эштир черге, 14.00 шакта; 
- Өглер хоорайжыгажының ажыдыышкыны – Тос-Булакка, 17.00 шакта; 
- «60 хардан өрү» клубтуң кежээзи – Азия төвүнүң амфитеатрынга, 17.00 шакта;  
- «Чурттап турар төрээн черивис» темага «брейн-ринг» интеллектуалдыг оюн - ТР-ниң Культура болгаш дыштанылганың Национал парыгынга, 17.00 шакта;  
- «Наадым» национал байырлалга база Тыва Республиканың хүнүнге тураскааткан Сибирь кезээниң үшкү дивизионунуң командалар аразынга Россияның бирги чери дээш футбол маргылдаазы – Советтиг Тываның 5 чылы аттыг стадионга, 17.00 шакта; 
- ТР-ниң Культура яамызының «Культурлуг кижи – культурлуг ниитилел» төлевилел чорудуу-биле «Тыва-Синема» кино-видео чогаадылгазының II республика мөөрейиниң киноларын көргүзери – Тос-Булакка, 20.00 шакта.
 Август 14-де 
- Тус черниң бараан бүдүрүкчүлериниң база күрүне программазы-биле сайгарлыкчы чорукту хөгжүдер дээш күрүне деткимчези алганнарның делгелге-ярмарказының ажыдыышкыны - Тос-Булакка, 9.00 шакта;  
- «Наадым» национал байырлалга база Тыва Республика хүнүнге тураскааткан аът чарыжынга Тыва Республиканың чемпионады – Тос-Булакка, 10.00 шакта;  
- ТР-ниң муниципалдыг тургузугларының бот-тывынгыр уран чүүл коллективтериниң культура-массалыг хемчеглери - Тос-Булакка, 10.00 шакта; 
- Эр, херээжен улус база бичии уруглар аразынга шыдыраага республика маргылдаазы – Тиилелге шөлүнге, 10.00 шакта; 
 - Эң чаагай шай хайындырар мөөрей – Тос-Булакка, 10.00 шакта;  
- Тываның күрүне университединиң кластерлиг хөгжүлде төвүнүң ажык эжиктер хүнү: школачы оолдар, уругларга робототехника талазы-биле тускай угланыышкынныг чайгы школаның кичээлдери – Тиилелге шөлүнге, 10.00 шакта;
 - Наадымның эң эки өө дээш мөөрей – Тос-Булакка, 10.00 шакта;
 - Азия төвүнде Хөөмей фестивалының «Өгбелерниң өнчү салгалы» деп аът дериинге регионнар аразының мөөрейиниң ажыдыышкыны – Тос-Булакка, 11.00 шакта;  
- Тыва Республиканың альпинизм болгаш даг туризм федерациязының презентациязы – «Азия түвү» скульптурлуг комплекстиң Туризм бажыңынга, 11.00 шакта; 
- элээди мөгелер аразынга Тыва Республиканың бирги чери дээш маргылдаа - «Хүреш» стадионунга, 13.00 шакта; 
- Тыва хой эъдинден аъш-чем фестивалының республика чадазы – Тос-Булакка, 13.00 шакта;
 - Тыва Республиканың Аныяк малчыннар эвилелиниң тургузукчу чыыжы – Тыва Республиканың Чазак Бажыңының 1-ги залынга; 
- Тыва Республика хүнүнге база малчыннарның Наадым-2017 байырлалынга тураскааткан байырлыг хурал – В. Көк аттыг Национал театрга, 16.00 шакта; 
- Республика хүнүнге тураскааткан «Байырлалың-биле, төрээн Тывам!» байырлал хемчеглери (концерт, оюннар) – Кызылдың солагай талакы дачалар ниитилели, 17.00 шакта;  
- «Культурлуг кижи – культурлуг ниитилел» төлевилел чорудуу-биле «Өгбелерниң кокпазы-биле» деп аныяк өг-бүлелер аразынга квест – Аныяктар сесерлии, 17.00 шакта; 
- Кызыл хоорайда бажыңнар чоогунуң командалар аразынга стритболга (кудумчу баскетболунга) маргылдаа – Советтиг Тываның 5 чылы аттыг стадионга, 17.00 шакта;  
- Өг хоорайжыгаштарның хаашкыны – Тос-Булакка, 18.00 шакта; - «Азия төвүнде хөөмей» делегей чергелиг хөгжүм фестивалының байырлыг ажыдыышкыны – «Азия түвү» скульптурлуг комплекске, 20.00 шакта; 
 Август 15-те 
Тыва биле Татарстан республиканың аразында дугуржулга езугаар «Улуг торгу оруу-биле» деп кады дерээн делгелгениң ажыдыышкыны - Тыва Республиканың Алдан-Маадыр аттыг Национал музейинге, 10.00 шакта; 
- Байырлыг митинг. Тыва күрүнениң үндезилекчилериниң бирээзи Монгуш Буян-Бадыргының тураскаалынга боодал чечектерни салыры - Тыва Республиканың Алдан-Маадыр аттыг Национал музейниң шөлү, 10.00 шакта; 
- Тыва Республикада чурттап турар чоннарның байырлыг чыскаалы – Буян-Бадыргының тураскаалындан Арат шөлүнге чедир, 11.30 шакта; 
- «Тыва дугайында шүлүктер» уран номчулга мөөрейлиг, «Тыва Республика», «Тыва Республика хүнү», «Мээң Тывам - мээң төрээн чуртум», «Тыва биле Россия чаңгыс!», «Октябрь Революциязының 100 чылы» деп темаларга ажык дээр адаанда библиотека – ТР-ниң Дээди Хуралының чанында шөлчүгешке, 12.00 шакта; 
- Тываның Чоннар ассамблеязының киржилгези-биле Орус культура төвүнүң национал өрегези – Арат шөлүнге, 12.00 шакта; 
 – Байырлал концерти – Арат шөлүнге, 12.00 шакта; 
- Хемелиг чарыш - ТР-ниң Культура болгаш дыштанылганың Национал парыгынга, 12.00 шакта;
 - Ю.Ш. Кюнзегеш аттыг Тываның ном үндүрер чериниң делгелге-садыглаашкыны – Арат шөлүнге, 12.00 шакта; 
- «Авам, ачам база мен – спортчу өг-бүле» спортчу оюн – ТывКУ-нуң кол корпузунуң спорт шөлүнге, 12.00 шакта; 
- Тыва хой эъдинден делегей чергелиг аъш-чем фестивалы – «Азия төвү» скульптурлуг комплекске, 12.30 шакта; 
- Наадым-2017 тураскааткан тыва хүреш маргылдаазы – «Хүреш» стадионунга, 13.00 шакта; - Республика хүнүнге тураскаткан «Мээң Россиям база мээң Тывам!» байырлал концерти – Арат шөлүнге, 13.00 шакта; 
- Аныяктар киржилгези-биле эко-флешбом – «Азия түвү» скульптурлуг комплекске, 13.00 шакта; - Кежээки концерт программазы – Арат шөлүнге, 18.00 шакта;  
- «Дембилдей-2017» хөөмей күүседикчилериниң делегей мөөрейиниң аалчылары биле ТР-ниң улустуң хөөмейжилериниң каттышкан концерти – Арат шөлүнге 19.00 шакта; 
 Август 12-15 хүннеринде 
Хоорайдан дашкаар кадыкшылга лагерьлеринге, бажыңнар чоогунда шөлдерге Тыва Республика хүнүнге тураскааткан янзы-бүрү хемчеглер калбаа-биле болуп эртер.

Возврат к списку