Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

2025 чылга чедир Тывада хөй аалдыг бажыңнарны долузу-биле септээриниң планы тодараттынган

2025 чылга чедир Тывада хөй аалдыг бажыңнарны долузу-биле септээриниң планы тодараттынган 23.01.2024

Тываның Чазаа хөй аалдыг бажыңнарда ниити өнчүнүң капитал септелгезиниң регионалдыг программазынче киирген өскертилгелерни бадылаан. Чоокку үш чылдың – 2023-2025 чылдарның планынче өскертилгелер кирген.

Россия Федерациязының Чуртталга кодекизи-биле өйлээн чурум езугаар, 2023 чылдан эгелеп эрге-чагырга органнары капитал септелгениң регионалдыг программазында кирген хөй аалдыг бажыңнарның техниктиг байдалынга демдекти салырын айыткан. Шинчилелдиң түңнелдери-биле мурнады кылыр объектилерниң, ажылдың хуусаазын, оларның даңзызының база бажың бүрүзүнде ажылдың хемчээлиниң талазы-биле шиитпирлер хүлээп алдынар.

ТР-ниң коммерцияга хамаарышпас капитал септелге фондузунуң специалистери бажыңнарның ниити өнчүзүн ажаап тударынга дорт хамаарылгалыг организацияларның санал-оналынга база дилеглеринге даянгаш, планче өскерилгелерни кииргенин тайылбырлаан. Чуртталга оран-савазының ниити өнчүзүнге бажыңның серизи, сери ишти, подвалы, лифтизи, чадазы, одалга, суг хандырылга, айыыл чок чорук, харылзаа системалары болгаш өске-даа шөлдери хамааржыр.

«Кызылдың ЧЭТ» АН Кызылдың хөй аалдыг беш бажыңында элеватор белдирлеринге капитал септелгени кылырын дыңнаткан. Найысылалда башкарыкчы компанияларның дилээ-биле 6 бажыңның кирер черлерин чаагайжыдары планда кирген. Ак-Довурак хоорай чагыргазының дилээ-биле, ийи “беш каъттарже” кирер черни тудар.

2023 чылдың планы езугаар, хөй аалдыг 46 бажыңны септеп-селээн. Кызыл хоорайда – 30, Шагаан-Арыгда – 7, Ак-Довуракта – 4 , Кызыл-Мажалыкта – 3, Каа-Хем суурда – 1, Туран хоорайда 1 бажыңга септелгелерни кылган. 2024 чылда – 48, а 2025 чылда – 35 бажыңны септээр. Үш чылда планнаан шупту ажылдарже 250 млн. рубль көрдүнген.

2014 чылда эгелээн капитал септелге программазы 2043 чылга чедир үргүлчүлээр болгаш, Тываның 9 муниципалдыг тургузуунда хөй квартиралыг 482 бажыңнарны септеп-селип, чаагайжыдар. Оларның көвей кезии Кызыл хоорайда – 346, Шагаан-Арыгда – 60, Ак-Довуракта – 44.

Тыва айыттынган планнарны хуусаа бертинде доозуптар сорулгалыг. Республика хөй аалдыг бажыңнарның капитал септелге программазының планын 2022 чылдан бээр мурнады күүседип, ол адырда ажылдың темпизи-биле Сибирьде лидерлерниң бирээзи кылдыр санадып турар.


Возврат к списку