Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр када күүседип турар В.Ховалыг стратегтиг чугула объектилерни хынап четкен

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр када күүседип турар В.Ховалыг стратегтиг чугула объектилерни хынап четкен 10.05.2021
Май 10-да Владислав Ховалыг бо одалга сезонун доозарынга объектилериниң беленин база келир үеде планнарын адырның удуртукчулары-биле чугаалашкан. 
 Владислав Ховалыг баштаан делегация республикада эң улуг энергетика бүдүрүлгезинге чораан. «Кызылдың ЧЭТ» акционерлиг ниитилел Кызыл хоорайның база Каа-Хем суурнуң чурттакчыларын, социал адырның объектилерин: өөредилге болгаш кадык камгалал албан черлерин, үлетпүр объектилерин чылыдылга база изиг суг-биле хандырып турар. 
 «Кызыл ЧЭТ» АН-ның чиңгине директору Андрей Троцан бүдүрүлгениң кол объектилерин: башкарылга щидин, турбина цегин, котел цегинде башкарылга пультузун таныштырып, 2020-2021 чылдарда одалга үезиниң канчаар эрттип турарын илеткээн. Эрткен сезонда элээн нарын 25 зона илереттингенин чугаалаан. 
Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыгның даалгазы езугаар, вице-премьер Александр Брокерт Кызыл хоорай мэриязы-биле амгы одалга сезонун май 15-те доозарын хыналдага алыр. ЧЭТ-тен төлээни хыналда комиссиязынче киирип, чылыг четкизинде базыышкынны шенээриниң программазын башкарыкчы компания биле мэрия ажылдап кылыр деп шиитпирлээн. ЧЭТ-тиң эргижирээн участоктарын септээр программаны үе шаанда эгелеп, шагдакы объектилерни септеп-селиири – эң кол. 
 Дараазында «Водоканал-сервис» КХН-ге четкен. Бүдүрүлгениң чиңгине директору Владимир Фалалеев суг арыглаар кол объектилерни көргүзүп, элээн чидиг айтырыгларны чугаалаан. Найысылалдың чурттакчы чонунуң санының өскени-биле объектиниң чүъгү улгаткан, канализация дериг-херекселдери элээнинден, ооң күчүзү чедишпези айтырыг апарган. 
Тудуг болгаш ЧКА сайыдының албан-хүлээлгезин күүседип турар Аяс Хунай-оол 30 чылда капитал септелге чоруттунмаан суг арыглаар черлерни эде чаартып, кылып тудар төлевилелди ажылдап турарын дыңнаткан. 2024 чылга чедир Тыва Республиканың социал-экономиктиг тускай программа боттаныышкыны-биле, канализация ажыл-агыйын тудар база эде чаартырын дөзевилээр кылдыр “Кеземче күүселдезиниң федералдыг албанының кол тудуг эргелели” ФКУБ инженер ажылдары, төлевилел база эксперт ажылдарынга күрүне керээзин чарган. 
 Регионнуң удуртукчузу ажылдың кайы хире чоруп турарын көргеш, чонга шынарлыг ЧКА ачы-дузазын чедирер дизе, республиканың инфраструктуразын хөгжүдер арыглаашкын черлерин эде чаартыры чугула деп демдеглээн. «Бо хонуктарда одалга сезону хагдынар, келир кышка белеткел эгелээр, ынчангаш стратегтиг чугула объктилерге четтивис. Удуртукчулар кандыг планныын дыңнадым. Базыышкын шенелделеринден кайда кандыг черлер бары, шупту чүве билдине бээр. Системаны дараазында кышка удур чиге белеткээри-биле, чай дургузунда шалыпкын ажылдаар» - деп, Владислав Ховалыг чугаалаан.

Возврат к списку