Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы: Каа-Хем суурда чаа чылыг четкизи хөй каъттарлыг микрорайон тудуунуң эге чадазы болур

Тываның Баштыңы: Каа-Хем суурда чаа чылыг четкизи хөй каъттарлыг микрорайон тудуунуң эге чадазы болур 29.12.2018
Тываның Баштыңы: Каа-Хем суурда чаа чылыг четкизи хөй каъттарлыг микрорайон тудуунуң эге чадазы болур Кызылдың ЧЭТ биле Каа-Хем аразынга чаа чылыг четкизин тудар. 
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Сибирьниң генерация компаниязының» чиңгине директору Степан Солженицын-биле ужурашкан. Ужуражылга үезинде ол Кызылдың чылыдылга-энергетика төвүнден Каа-Хем суурда чаа спорт төвүнге чедир чаа чылыг четкизин тударын дугуржуп алган. 
«Эки медээни дыңнадыйн. Степан Александрович-биле кады, Каа-Хем суурда чаа спорт төвүнче Кызылдың ЧЭТ-тен чылыг четкизин тудар деп шиитпирни үндүрдүвүс» - деп, Шолбан Кара-оол ужуражылганың түңнелин бижээн. 
Амгы үеде Кызыл хоорайның база хоорай хевирлиг Каа-Хем суурнуң чурттакчылары «Сибирьниң генерация компаниязының» иштинде кезээ - Кызылдың чылыдылга-энергетика төвүнүң ачызында чылыг энергиязы-биле үзүктелиишкин чокка хандырттынган. Бөгүнде 538 кижи ажылдап турар чылыг-хандырылга бүдүрүлгезиниң чылыг четкизиниң оруунуң ниити хемчээли 24,3 км, ооң дөрттүң бири чер адаанда чоруттунган. Сөөлгү ийи он чылдар дургузунда техниктиг эде дериишкин чорутпаан Кызылдың чылыдылга-энергетика төвүнүң дериг-херекселдеринге база ону долгандыр инфраструктуразынга элээн улуг чаартылгалар негеттинип турары билдингир.  
Тываның Баштыңының демдеглеп турары-биле, чаа чылыг четкизи Тываның удуртулгазының сөөлгү айларда бо-ла чугаалап турары республика найысылалының болгаш ону долгандыр девискээрлерниң комплекстиг тудуушкунунга чугула чүүл апаар ужурлуг. «Чаа четки тудуу-биле чаагайжыдылгаже чаа судалды бээр ужурлуг бис. Ол хөй каът бажыңнарлыг чаа микрорайон тудуунуң эгези болур» - деп, Шолбан Кара-оол демдеглээн.

Возврат к списку