Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның энергетиктери Тожу кожуунче чырык дамчыдар шугум тудуунуң төлевилел-шинчилел ажылдарынче кирген

Тываның энергетиктери Тожу кожуунче чырык дамчыдар шугум тудуунуң төлевилел-шинчилел ажылдарынче кирген 02.02.2023 ТР-ниң Чазааның даргазының оралакчызы Уран-оол Ондар Сибирьниң магистральдыг электри четкизи энергетика компаниязының, Чаңгыс энергетика системазы федералдыг четки компаниязының (ПАО ФСК ЕЭС) филиалының төлээлери-биле, республиканың энергохандырылга инвестиция төлевилелдериниң комплекстиг планы езугаар чырык четкилеринге Ак-Суг даг-болбаазырадылга комбинадының технологтуг кожулдазының талазы-биле ажылдары кайы хире чоруп турарын хуралдаан.
Энергетиктер төлевилел-шинчилел ажылдарынче киреринге белен, ындыг болзажок чырык шугуму арга-арыг фондузунуң черлерин таварып эртер болганда чогуур чөпшээрел документилерин долдурарынга эрге-чагырганың талазындан деткимче херегин чугаалаан. Чаңгыс энергетика системазы федералдыг четки компаниязы эрткен чылын Тываның найысылалында «Кызылская» подстанцияны чаартыр ажылдарны эгелээн.
Сибирьниң магистральдыг электри четкизиниң төлээлери Бии-Хем биле Тожу кожууннарны таварып эртер чырык дамчыдар шугум тудуунга төлевилел-шинчилел ажылдарын эгелээр деп турарын дыңнаткан. ЧДШ/ЛЭП курлавырга хамааржыр арга-арыг участоктарын таварып эртери айтырыгны нарыыдаткан. Аңаа төлевилел-шинчилел ажылдарын чорударынга чөпшээрел алыр дизе, ол арга-арыг участоктарын ажыглал категориязынче шилчидер апаар. Сибирьниң МЭС төлээлери Арга-арыг яамызының болгаш ооң удуртулгазының адаанда организацияларның талазындан ол айтырыгга кады ажылдаарын дилээн.
Уран-оол Ондар Арга-арыг яамызынга база Дириг амытаннар объектилерин болгаш сугнуң биологтуг курлавырын камгалаар күрүне комитединге чогуур нормативтиг-эрге-хоойлу актыларын ажылдап кылыр ажылдарны эгелеп, чөпшээрел документилерни бээр даалганы берген.
- Республика чырык хандырылгазының комплекстиг планын боттандырарынга эң сонуургалдыг тала болганда, ол дээш ажылда организацияларга бүгү байдалдарны хандырар ужурлуг – деп, дарганың оралакчызы демдеглээн.
2021 чылда Россия Федерациязының Чазааның даргазының оралакчызы Александр Новактың бадылааны Тыва Республиканың чырык хандырылгазының инвестиция төлевилелдериниң комплекстиг планы езугаар, Ак-Сугнуң, Кызыл-Таштыгның база Кара-Белдирниң даг-болбаазырадылга комбинаттарын, Тожу кожуунну, ол ышкаш Кызыл чоок-кавын технологтуг чырык четкилерге кожуп, идегелдиг чырык хандырылгазы организастаттынарын сагындыраал.
110-220 кВ күчүлүг чырык дамчыдар бедик вольтулуг шугумну, амгы үениң трасформатор подстанцияларын тудары планнаттынган. Ол бүгү республикага 270 МВт күчүлүг немелде хереглелди хандырар.
371 километрге шөйлү бээр чырык оруу Иркутск облазы биле Тываның шоолуг шиңгээттинмээн черлерин таварып эртерин Сибирьниң магистральдыг электри четкизиниң төлээлери дыңнаткан. Тожу кожууннуң чурттакчылыг суурлары «Туманная» подстанциядан чырык хандырылгазының доктаамал четкилеринге коштунар. Тудугну бадылаан хуусаазында эгелээри-биле, төлевилел-шинчилел ажылдарын дүрген эгелээри чугула.
Республиканың энергохандырылга инвестиция төлевилелдериниң комплекстиг планын 2021 чылдан 2025 чылга чедир боттандырары көрдүнген.

Возврат к списку